Van uw programma commissie

25 okt 2022 Wierden-Enter

Ledenmiddag 15 november j.l.

Op de laatst gehouden ledenmiddag waar 81 leden aanwezig waren.

Konden we genieten van koffie met een koekje, daarna verwelkomde onze voorzitter Jenny iedereen, en zongen we gezang 44, met de woorden; Dankt, dankt nu allen God met hart, mond en handen. Na het openingsgebed gaf ze iedereen het advies mee, elke dag eens voor je zelf vijf punten te bedenken om dankbaar voor te zijn en allicht zo zei ze, worden het er ongemerkt in plaats van vijf veel meer om bij stil te staan voor de dank aan onze God, Vader in Jezus Christus en Schepper van deze wereld. Daarna gaf ze het woord aan Ina ter Haar – Dijkhuis en konden we genieten van een presentatie ondersteund met dia’s en films over de “Wonderlijke wereld van de honingbij”.

Als kind al was Ina al geboeid door alles wat groeit en bloeit, totdat 10 jaar geleden een nog grotere natuurliefde kwam, iemker worden. Door de cursus ontdekte ze dat een leven zonder een Honingbij als onmisbaar wordt gezien voor het hele leven op aarde.

Het is de schakel van voortplanting en het geven van vruchten in de natuur.

Zonder bij geen bevruchtingen geen nieuwe planten, het leven kwijnt weg.

Vanaf de vroege Egyptenaren was het houden van honingbijen al bekend en belangrijk, aanwijzingen van afgeknotte holle bomen met daarop een afdekking gemaakt vormden al een vorm van bijenvolken-houders.

In ons land kwam het beroepsmatig houden van honingbijen in de middeleeuwen tot bloei en werden ze gehouden in korven, in 1850 ontdekte ds. Jongstroom dat de ruimten tussen de raten kleiner moesten zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de korven.

Wereldwijd zijn er meer dan 20.000 soorten bijen, in Nederland zijn er 350 onder te verdelen in soorten, waarvan de Honingbij de bekendste is. Twee andere soorten zijn hommels en wespen.

Een bijenvolk bestaat in de zomer uit ongeveer 50.000 bijen. Met één koningin (deze kan 5 jaar leven), zij legt in het warme seizoen zo’n 1.200 tot 2.000 eitjes per dag. Er zijn enkele honderden darren (mannelijke bijen leven 5 weken) alleen voor het bevruchten van jonge koninginnen. Het volk bestaat voor het grootste deel uit werkbijen. Hebben dan verschillende taken. Een werkbij leeft in de zomer ongeveer 6 weken, dan is ze versleten. In de winter is een volk veel kleiner.

De winterbijen hebben als

 enige taak het volk warm te houden en de winter door te komen. In tegenstelling tot hommel en wesp die in de winter afsterven. Winterbijen kunnen wel 6 à 7 maanden leven. 

Een werkbij in het voorjaar/zomer  begint haar leven (3 weken) in de binnendienst. (in de kast)

Haar taken bestaan uit:

  • Het poetsen van cellen, zodat deze klaar zijn voor een eitje of opslag van honing
  • Het verzorgen van de larfjes
  • Het verzorgen van de koningin
  • Het “was” zweten en bouwen van nieuwe raten 
  • Het transport en de verwerking van nectar en stuifmeel binnen de bijenkast
  • Het ventileren in de bijenkast om vocht af te voeren
  • Het verwarmen van het broednest
  • Het bewaken van de bijenkast

 

Hierna wordt ze haalbij. Ze vliegt dan tot 3 km rondom de bijenkast en weet altijd precies de weg terug en geven dan de weg door aan de andere bijen. Met hun unieke communicatiemiddel: de “bijendans”! Het halen houden ze drie weken vol. Dan zijn ze versleten en sterven. Al met al was het een indrukwekkend verhaal, waar ze nog veel meer vertelde, over het werk van de iemker en hun bijenvolken maar misschien wel mooi om eens een bezoek te brengen, in een zomer aan haar, op Rijssensestraat 116. 

De middag werd afgesloten door met elkaar te zingen uit het Liedboek gezang 456 met de slotzin; Amen God Uw naam zij eer!

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden