Van Spakenburg naar Amsterdam

26 jun 2022 Hoogeveen

De aanmeldingen voor deze Dinnercruise verliepen zo voorspoedig, dat op het moment dat ik dit bericht schrijf (14 juni) er nog slechts enkele plaatsen vrij zijn.

U kunt altijd informeren of u nog mee kunt of op de reservelijst geplaatst kan worden. Daarvoor belt u met de fam. Van der Laan op telefoonnr. 26 74 65. Zoals gezegd: “De kans is klein, maar je weet maar nooit”.

De aanmelding telt mee als er € 67,50 per persoon is overgemaakt op IBAN rekening NL43 INGB 0004 5326 38 ten name van de Reiscommissie PCOB–Hoogeveen.

U noemt bij aanmelding uw naam, adres, postcode, tel.nr., uw instapplaats, en of er een rollator (voorzien van uw naam) meegaat.

Het volledige programma en verdere gegevens vindt u in de Nieuwsbrief van juni.

De Reiscommissie

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet