Gezellige bijeenkomst voor alle 50+ ers – Bijtanken en Oppoetsen – Online koffiebijeenkomst Veilig in het verkeer

28 jan 2023 Hoogeveen

Gezellige bijeenkomst voor alle 50+ ers

Dit opschrift was met grote letters te lezen in de Hoogeveensche Courant van woensdag 26 oktober!

KBO-PCOB verzorgde een inspiratiemiddag op 10 november bij stichting Salawaku aan de Zuidwoldigerweg. Ruim 50 personen hebben daar om zes uur van een eenvoudige maar heerlijke maaltijd genoten. Daarbij sprak mevr. Frederike Lunenberg, opbouwwerker ouderen van Stichting Welzijnswerk.

Zij stelde de vraag: “wat is de invulling van je leven na het pensioen. Dan liggen er mogelijk nog 25 jaren voor je! Er zijn veel mogelijkheden. Gewoon doorwerken of vrijwilligerswerk zoeken, of je hobby’s intensiveren?”

Bij alles geldt: behoud je sociale kontakten en breid je netwerk uit. Zodat je in moeilijke omstandigheden op mensen kan terugvallen.

Dhr. Dik Zantingh van ‘Vitaal en in Balans’ sprak over: ‘Hoe kan je vitaal blijven en gezond leven’. Heel belangrijk is het om dagelijks te blijven bewegen, evenals gezond eten.

Mevr. Hilma Mastwijk bedankte allen namens KBO en PCOB en sloot deze avond af.

 

Bijtanken en Oppoetsen

Dat was de slogan voor onze ledenbijeenkomst op woensdag 16 november in de Goede Herderkerk. Zo’n 40 aanwezige leden konden hun verkeerskennis opfrissen. Verkeerscoach

Theunis Kats van Stichting Bevordering Verkeerseducatie liet via een PowerPoint-presentatie bestaande verkeersborden zien en stelde ons zijn vragen. Interactie met de aanwezigen dus! En dat met interesse en de nodige humor.

Ook nieuwe verkeersborden van 2022 werden getoond. En foto’s van bestaande verkeerssituaties, rotondes, voorrangskruisingen e.d. En niet te vergeten de andere aan te houden maximum snelheid op A- -en N-wegen.

Al met al een leerzame middag waarvan volop werd genoten.

 

 Online koffiebijeenkomst Veilig in het verkeer

Op 2 maart 2023 om 10.30 – 11.30 uur

Hoe kunt u veilig het verkeer in?

Mobiliteit is belangrijk om naar familie, vrienden en activiteiten te kunnen gaan. Het is belangrijk om zo lang mogelijk mobiel te blijven en dit ook veilig te kunnen blijven doen. Het wordt steeds drukker in het verkeer en daarom is het goed om preventieve maatregelen te nemen, om zo lang mogelijk mobiel in het verkeer te blijven. Tijdens de online bijeenkomst via Teams kunt u ook vragen stellen of situaties voorleggen.

Opgave via www.kbo-pcob.nl/agenda

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden