Van “kerk en Staat” naar “Markt”

2 sep 2023 Zoetermeer

Beste Allemaal en goede vrienden van onze PCOB.

Na in ons voorwoord over slavernij van onze secretaris Hans Alles zijn we weer terug in de Hollandse dreven! En rust nu op mij de taak om U te verrassen met een zinnig verhaal, voor zover mij dat mogelijk is.

Het is al eerder opgemerkt, maar als je er midden in zit, merk je het niet zo, want het gaat zo langzaam: we leven niet in een tijdperk van verandering maar leven in een verandering van tijdperk! En dat vergt veel van ons, want we hebben al heel wat meegemaakt aan veranderingen. Alles lijkt “overhoop” te gaan in onze maatschappij en ook in de wereld om ons heen.
Soms vraag je je af of er nog hoop is voor een betere eerlijke en rechtvaardige toekomst!

Wat is er aan de hand? Zo’n 60 jaar geleden begon onze maatschappij te veranderen vanuit een verzuilde samenleving naar een geëmancipeerde individuele maatschappij. De duidelijke richtlijnen en gedragscodes die toen golden in onze groep werden losgelaten. Van saamhorigheid naar ieder zo’n beetje op zich zelf. De Maatschappij veranderde van een door Kerk en Staat bepaalde Samenleving naar een door Markt en Staat beheerste Maatschappij. Meer concurrentie in het bedrijfsleven en ook meer concurrentie tussen ons als individuele mensen.

Navenant nam de belangstelling van de mensen af voor verenigingen en Kerken. Ieder voor zich lijkt het motto: “mij gaat het goed, maar ons gaat het slecht”. We zijn allemaal “marktpartijen” geworden. Sommigen doen het goed en worden rijk. Anderen gaat het veel minder, en zijn er nog al eens slecht aan toe. Door de inrichting van de maatschappij als Markt zijn de verschillen tussen rijk/arm veel groter geworden. Er is geen “samenleving” meer.

Vraag: wat doet de Staat nog bij het beschermen van de mensen die hulp nodig hebben?

Antwoord: De Staat is afgeschaft en is uit besteed aan de “BV Nederland”.
Ook al een “marktpartij”, en zo gedraagt zij zich ook.

“Markt en Staat” is vervangen door “Markt”. Wij zijn ertoe veroordeeld om als individuele marktpartij te leven.(“Zelfredzaamheid”). En dat gaat de ene beter af dan de ander, vandaar de grote verschillen. Dat verklaart ook de politieke crisis waarin we verkeren, want een BV heeft een Management team met een CEO = De regering en de minister president. Nu is het Parlement zo versplinterd dat het nog maar weinig kan uitrichten als Raad van Commissarissen.

Juist nu velen een zorgzame overheid nodig hebben is die afgeschaft…!

Maar er is “HOOP”! Er komen nieuwe verkiezingen en dus komt er mogelijk een keer ten goede!

Waarom juist nu deze beschouwing? Om ons nog eens bewust te maken van het belang zich te organiseren en organisaties te revitaliseren! Samen kunnen we wat betekenen, alleen staan we natuurlijk zwak.
Met ons gaat het misschien nog redelijk, maar onze opvolgers treffen geen mooie erfenis aan en zijn kwetsbaar als “marktpartij”!
Dus let op wat U doet met Uw stemrecht. Zorg dat de “naasting van Nederland”  ongedaan wordt gemaakt en we weer een zorgzame overheid krijgen. Omzien naar elkaar! Wij hebben een Nederland als ons gezamenlijk land nodig, geen BV Nederland die zichzelf op onze kosten in stand houdt. (Toeslagen, Groningen, enz. enz. enz ….).

Er blijven natuurlijk zorgen, ook dichterbij: wat gaat er worden van onze PCOB bond nu de centrale KBO de samenwerking heeft opgezegd. Kunnen we blijven bestaan als een bond met zo’n 50 à 60,000 leden. Of is het zoeken van een partner absoluut noodzakelijk?

Er is een voorstel om een samenwerkingsverbond aan te gaan met de “ANBO”. In het licht van het bovenstaande zou je geneigd zijn daarmee in te stemmen, mits we onze eigen Christelijke identiteit kunnen bewaren. Aan de andere kant  zou onze identiteit in het gedrang kunnen komen. Maar andere potentiële partners zijn er niet en samenwerking tussen de ouderenbonden is juist in deze tijd van “markt is wat telt” essentieeel om weer tot een “Nederland samen” te komen.  Ik hoor graag Uw reactie.

Het ga U allen wel de komende maand.

Klaas van Doeland, voorzitter.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden