Van de voorzitter

30 okt 2022 Wezep

We hebben elkaar intussen al op twee ledenbijeenkomsten kunnen ontmoeten en hopen dat “de gang er in zit” en… er in blijft.
De fusie tussen de PCOB en KBO verloopt nog moeizaam. Zoals het nu lijkt gaan er mogelijk nog meer provincies afhaken bij de KBO. Dat blijft moeilijk, omdat er plaatsen zijn in de provincies die toch graag betrokken blijven bij de PCOB. Al met al blijft het erg onrustig en wordt het tijd dat er beslissingen genomen worden. De PCOB in de regio Apeldoorn met 500 leden stopt! Ondanks vele pogingen is het niet gelukt om een bestuur te vormen. Momenteel zijn er alleen een voorzitter en een penningmeester, waarbij de eerste in verband met gezichtsproblemen stopt en de penningmeester nu ook aangeeft te willen stoppen. Jammer dat er in zo’n grote plaats geen mensen zijn die de kar willen trekken. Wij zijn blij dat wij een voltallig bestuur hebben. Zeker in deze tijd waarbij je hoort dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Wij denken aan sportverenigingen, maar ook aan kerken waar het moeilijk is om de functies te vervullen. Vroeger voelde je het als een plicht om mee te helpen wanneer je ergens lid van was. Nu is het vaak alleen consumeren. De druk op degenen die de kar wel trekken wordt dan steeds groter en het plezier gaat er af. Misschien moet je eraan wennen, maar ik heb daar wel moeite mee. Het is goed om met de tijd mee te gaan maar ik mis nu het gemeenschapsgevoel.
Onderstaand een kort gedicht van Janneke Troost dat inhaakt op wat ik hierboven heb aangegeven.

Gemeente zijn
Samen een gemeente wezen,
samen bidden, samen lezen,
Samen een grote familie in de kerk,
samen voor God aan het werk,
met zijn allen door het leven gaan,
wetend, Jezus gaat vooraan.

Jan Duinkerken

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden