VAN DE VOORZITTER (september)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

WAAIER, WAAIEN, AANWAAIEN

Een verrassing!!! Bij de PCOB bladen krijgt u deze keer een KBO/PCOB waaier. Met de tropische
temperaturen van de laatste tijd een voorwerp dat zeer goed te gebruiken is. Het is een leuk initiatief
van onze bonden, waarbij men ook iets anders wil aangeven, namelijk dat het goed is om eens “aan te
waaien” bij een ander. Door de toegenomen Corona besmettingen blijven wij namelijk toch aangewezen
op contacten in kleine kring. Zo zijn we helaas genoodzaakt om de ledenmiddag van 15 september
uit te stellen. In de Alkenhorst kunnen wij maar met maximaal 12 personen terecht, dus dat valt af.
Komende week gaan wij nog kijken naar twee alternatieve locaties. Wellicht dat het lukt om op 13
of 20 oktober iets te organiseren. In de volgende Bijklanken zullen wij u daarover berichten. Al met al
hebben de leden nog niet de jaarstukken kunnen vaststellen. Geen probleem want wij kunnen dat het
hele kalenderjaar nog doen. Alles is natuurlijk afhankelijk van het verloop van het virus en de
daarmee samenhangende richtlijnen en regels. Het is wel een gekke en vervelende tijd waar wij toch
doorheen moeten. Nu over een paar zaken die wel doorgaan. Wij
hebben bij de gemeente subsidie aangevraagd voor het jaar 2021. Men gaf al aan dat als er subsidie
wordt gegeven dat minder is dan wat wij voor dit jaar hebben gekregen, dus afwachten maar. Overigens is
de gemeente Alkmaar samen met omringende gemeenten begonnen met het komen tot een visie en
een uitvoeringsagenda voor de ouderenzorg in Noord-Kennemerland. Het gaat o.a. om gezondheid,
wonen en bevorderen van deelname aan de maatschappij. Ik heb mij aangemeld voor een
cliëntpanel. Dit panel komt de komende maanden een paar keer bij elkaar om te adviseren. Graag hoor/lees
ik zaken die u mij zou willen meegeven (0655026453, sbinnendijk@me.com). Tot slot moet
ik u melden dat de gezondheidstoestand van Anne Zuidenga zeer zorgelijk is.

Simon Binnendijk
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden