VAN DE VOORZITTER (september 2022)

2 sep 2022 Alkmaar-Heiloo

De gemeente Alkmaar heeft weer een bestuur

Het heeft even geduurd, maar er is nu toch een nieuw college
in Alkmaar met -schrik niet- zeven wethouders. De zeven
partijen die in de coalitie zitten, hebben en akkoord
ondertekend. Het is uiteraard van belang om na te gaan wat
daarin over ouderen/senioren wordt geschreven. Hieronder
volgt een beperkt deel van het coalitieakkoord:
“We stellen de inwoner centraal, zorgen dat deze meer regie
krijgt over het gewenste en gepaste zorgaanbod/
ondersteuning en bieden een concreet aanspreekpunt vanuit
alle hoeken van het sociaal domein. Wij richten onze
ondersteuning op de mensen die het echt nodig hebben.
Ouderen verdienen onze aandacht: de bevolking van onze
gemeente vergrijst en men wordt ouder. Eenzaamheid komt
veel voor onder verschillende (oudere) inwoners van onze
gemeente en dat moeten we als lokale samenleving
aanpakken. Ook investeren in mantelzorg is belangrijk”.
Concrete voorstellen:
* We vergemakkelijken het aanvragen van WMO door het
vereenvoudigen van de formulieren en waar mogelijk
versnellen van de afhandeling ervan. We ontwikkelen een
visie op betaalbaar WMO-vervoer. Mensen met een
beperking mogen kosteloos een begeleider meenemen.
* We zetten meer in op maatwerkvoorzieningen. We
onderzoeken het onderbrengen van huishoudelijke hulp
in de bijzondere bijstand of we maken de WMO
inkomensafhankelijk, zodat mensen die dit zelf kunnen
betalen (of in het verleden ook altijd zelf betaalden) dit
ook doen. Hierdoor houden we budget vrij voor de
inwoners die dit niet kunnen bekostigen.
* We investeren in een gemeentelijk mantelzorgbeleid
waarin we mantelzorg en respijtzorg versterken o.a. door
de erkenning ervan als tegenprestatie. We schaffen
onnodige (bijstands)verplichtingen af en maken extra
middelen vrij voor betere ondersteuning van en advies
aan (jonge) mantelzorgers zodat overbelasting kan
worden voorkomen.
* We gaan werken aan een ouderenbeleid in overleg met de
ouderenbonden. Dit in lijn met het door de raad
aangenomen initiatiefvoorstel (lokale seniorenagenda).
Onderwerpen die hierbij betrokken worden zijn o.a.
integrale aanpak van eenzaamheid, ouderenhuisvesting
zoals verzorgingshuizen nieuwe stijl, ‘knarren- hofjes’ of
gemengde woonzorginitiatieven, het experimenteren met
zorgbuurthuizen en/of woon-zorg arrangementen, toegankelijkheid van overheidsgebouwen voor scootmobiels en
rollators, aandacht voor digitale vaardigheid en
veiligheid, voorkomen van ouderen- mishandeling”.
Zoals u kunt lezen zijn er veel plannen. De ouderenbonden
worden daarbij betrokken. Maar zoals u weet, papier is
geduldig, het gaat om de uitvoering. Wij houden de vinger
aan de pols en zullen u op de hoogte houden.

Simon Binnendijk,
Voorzitter
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden