VAN DE VOORZITTER (oktober)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

WEER EEN TOENAME VAN HET AANTAL BESMETTINGEN

Als ik dit typ zijn de berichten over de ontwikkeling van het coronavirus niet goed, steeds meer besmettingen en de
dreiging van verscherping van de maatregelen. Laten wij hopen dat die maatregelen ons niet al te zeer belemmeren in
de persoonlijk contacten (al of niet met waaier). Doordat door de corona veel bijeenkomsten niet doorgaan, heb ikzelf
meer tijd om te lezen. Dan stuit je soms op interessante artikelen. Dat overkwam mij toen ik het septembernummer
van het tijdschrift ‘Woord en Weg’ van de Protestantse Kerk Nederland las. Daarin staat een artikel van Simone Visser,
een geestelijk verzorger, die veel te maken heeft met ernstig zieke coronapatiënten. In haar werk gebruikt zij de ideeën
van Carlo Leget, hoogleraar palliatieve zorg. Hij gaat uit van de “kunst van het sterven” zoals dat in de Middeleeuwen
gezien werd. Daarbij wordt het beeld van een diamant gebruikt. Facetten van die diamant zijn: loslaten, afscheid
nemen, wat moet ik nog, wat niet. Het midden van de diamant wordt gevormd door de innerlijke ruimte die mensen
helpt hun leven af te ronden, tot rust te komen. Soms gaan mensen lang door met behandelen. Nog een chemokuur,
meer bestralingen, nieuwe medicijnen. Dan wordt de ruimte ingenomen door het zoveelste ziekenhuisbezoek.                                                                                               Wie afgewogen afziet van al die behandelingen kan in de diepte van het leven nog enorm veel
kwaliteit vinden. Dat geeft rust, ook bij de naasten. Simone Visser voert op grond van bovenstaande haar gesprekken.
Wil je verder gaan met alle behandelingen? Wil je beperking van je behandelingen, zoals niet beademen, niet naar de IC
en niet reanimeren? Of wil je afzien van alle behandelingen? Zo’n artikel zet een aantal levensvragen goed op een rij. Als
u geïnteresseerd bent, ik heb een kopie van het artikel. Mocht u zelf getroffen zijn door een artikel of door een boek, maak
er een stukje van en stuur het naar de redactie.

Simon Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden