VAN DE VOORZITTER (OKTOBER 2023)

2 okt 2023 Alkmaar-Heiloo

Als u dit leest, hebben wij de eerste ledenmiddag alweer achter de
rug. Het verslag daarvan houdt u nog tegoed. Die ledenmiddag
was op 19 september, de derde dinsdag in die maand.
De dag dat traditioneel het nieuwe parlementaire jaar begint, met
de troonrede en het aanbieden miljoenennota. Prinses Alexia was
er ook bij.
Zoals gebruikelijk werd er al flink (bewust?) gelekt voordat de
troonrede werd uitgesproken en de miljoenennota werd
gepresenteerd. In ieder geval zijn er maatregelen aangekondigd
om te voorkomen dat de laagste inkomens er in 2024 op
achteruitgaan. Volgend jaar zal er ook niet bezuinigd worden.
Misschien wordt het na 22 november allemaal weer anders. Dan
zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met een heleboel
nieuwe namen op de lijsten van de partijen. En met een aantal
nieuwe partijen. Veel zittende politici vertrekken, ook
bewindslieden, maar die nemen pas afscheid als er een nieuw
kabinet gevormd is. En dat kan wel een tijdje duren door de
verspintering in de politiek. Overigens spreken alle partijen uit dat
men in de politiek beter met elkaar moet omgaan. Dat zou het
vertrouwen in de politiek weer enigszins kunnen herstellen. Maar
het gaat er uiteindelijk om wat er van al die mooie
verkiezingsbeloften terecht komt. Iedereen begrijpt dat er
concessies gedaan moeten worden, je kunt niet in alles je zin
krijgen. Als men daarin maar duidelijk en eerlijk is. Al met al
wordt de uitslag van de verkiezingen steeds onvoorspelbaarder. In
ben benieuwd hoe ze gaan verlopen.

Simon Binnendijk
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden