VAN DE VOORZITTER (oktober)

25 sep 2021 Alkmaar-Heiloo

2021, ook een bijzonder jaar

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Coronajaar.
Maar 2021 is ook bijzonder te noemen. Want als u dit leest is
de eerste bijeenkomst van onze PCOB afdeling sinds meer
dan anderhalve jaar achter de rug. Meer dan 40 leden hebben
zich opgegeven voor de samenkomst in de Hoeverstaete. In
de volgende bijklanken zal een verslag komen van deze
middag. Omdat de anderhalve meter is afgeschaft, konden
wij iedereen ontvangen (er zou anders maar plaats zijn voor
30 personen).
In maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Je
wordt niet vrolijk van wat daarvoor en daarna is gebeurd. En
vooral wat er niet gebeurt, namelijk het vormen van een
regering. Bewindslieden verlaten achter elkaar hun post. Ook
in Alkmaar hebben twee wethouders het veld moeten ruimen.
Het is afwachten wat het effect hiervan is op de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De PCOB en de
twee KBO’s in Alkmaar hebben aan alle politieke partijen in
de gemeente Alkmaar een mail gestuurd met de vraag hoe zij
in hun verkiezingsprogram aandacht besteden aan de positie
van de senioren. Tot nu toe zijn er nog maar twee reacties
ontvangen. Over het verdere verloop hadden wij u op de
hoogte.
In het voorjaar heeft u de jaarstukken van onze PCOB
afdeling ontvangen. Omdat er geen jaarvergadering mogelijk
was, hebben wij u via Bijklanken gevraagd uw opmerkingen
aan het bestuur door te geven. Daar is geen gebruik van
gemaakt. Wij concluderen daaruit dat u instemt met het
gevoerde beleid. Het bestuur dankt u voor het getoonde
vertrouwen.

Simon Binnendijk,
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden