VAN DE VOORZITTER (november)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

EEN GEDEELTELIJK LOCKDOWN

 Een kort zinnetje met grote gevolgen. Als ik dit type loopt het aantal besmettingen met het Corona-virus snel op. Maatregelen zijn aangescherpt. Wij mogen alleen met het OV als het noodzakelijk is, restaurants en cafés zijn gesloten, er komt een mondkapjesverplichting en wij moeten terughoudend zijn met sociale contacten. Allerlei bijeenkomsten worden afgezegd.  Sommigen zeggen dat de situatie, waarin wij nu verkeren wel vele weken kan duren.

Het plan was om als PCOB in november bijeen te komen, met lezing en maaltijd. Dat zou voor het eerst sinds lange tijd zijn. Door de omstandigheden hebben wij toch maar besloten om het geplande samenzijn geen doorgang te laten vinden. Op die bijeenkomst zou in ieder geval stil gestaan zijn bij het overlijden van Anne Zuidenga. Verderop in het blad staat een In Memoriam. Ik mocht in de Vrijheidskerk gastheer zijn bij de dienst van Woord en Gebed voor het leven van Anne Zuidenga. Zij had zelf nog de liederen uitgezocht, o.a. lied 951, met als eerste couplet:

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

en al mijn levensdagen heeft gestraald,

ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet,

vuurvlam, geleid mij met Uw zachte gloed

Voor de lezing had zij gedeelten uit Prediker gekozen. Daarin staat o.a geschreven:

“Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.

God ziet alles wat je doet allang met welbehagen.

Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met veel inzet, want er zijn geen daden en geen gedachten, geen kennis

en geen wijsheid in het dodenrijk”.

Deze woorden zijn niet alleen typerend voor Anne, maar ook een boodschap voor deze tijd. Wij kunnen stil staan bij alles wat niet meer mogelijk is, maar er blijven dingen mogelijk, zoals met elkaar bellen of bij elkaar op bezoek gaan.

Ik eindig met de woorden die al eens eerder in dit voorwoord gebruikt zijn:

HOUD MOED, HEB LIEF

 

Simon Binnendijk,

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden