VAN DE VOORZITTER (november 2022)

27 okt 2022 Alkmaar-Heiloo

BOOSTER, DE HEILIGE NICOLAAS, PENSIOEN,
KERST.

Velen van ons hebben de vierde prik gehad en of hebben een
afspraak om hem toegediend te krijgen. Geen overbodige
zaak, omdat het aantal Coronabesmettingen snel toeneemt.
Het is trouwens te hopen dat de Corona onze volgende
bijeenkomst op 15 november niet in de weg zit. Die zal in
het teken staan van Sint Nicolaas. Wij komen
gewoontegetrouw bijeen in de Alkenhorst, met een
afsluitende maaltijd. Zie verderop in dit blad.
Meer Corona, de griepprik, dat heeft alles te maken met de
tijd van het jaar, het wordt kouder en de dagen worden
korter. De verwarming moet weer aan, niet zo prettig met de
huidige energietarieven. De overheid is druk bezig om de
enorme kosten voor gas en elektriciteit (deels?) te
compenseren. Die overheid is ook bezig met een nieuw
pensioenstelsel. Er is inderdaad wat te verbeteren, maar er is
wel af te dingen op de huidige voorstellen. Daarover kunt u
verderop lezen in een bijdrage van Siebrand Wanders.
In de maand december is er weer de PCOB vrijwilligerslunch                                                                                                     en wel op 6 december van 12.00 uur tot
14.00 uur. Opgave hiervoor bij Jan Smit, telefoon 06-
27220320. Mail: janenjohanna.smit@upcmail.nl.
Tot slot: de diaconie van de Protestante Gemeente
organiseert weer kerstmiddagen voor ouderen. In de
Vrijheidskerk is dat op 20 december en in de Blije Mare op
21 december. PCOB leden zijn van harte welkom.

Simon Binnendijk, voorzitter
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden