VAN DE VOORZITTER (mei)

19 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Verkiezingen

Na het verschijnen van de vorige Bijklanken werd de
uitslag van verkiezingen van de Tweede Kamer bekend
en startte men zeer snel met het vormen van een nieuwe
regeringscoalitie. Wij hebben allemaal kunnen volgen
hoe dat op een bepaald moment goed fout liep, met een
zeer lang debat in de Tweede Kamer als voorlopig
sluitstuk. En dat nog wel op Witte Donderdag. De
paasdagen moesten de gemoederen weer tot rust
brengen. Die paasdagen verliepen voor kerkmensen
overigens anders dan zoals we graag zouden willen.
Geen volle kerken op eerste paasdag, met ontmoeting na
de dienst. En maar één volwassene thuis ontvangen. Het
is goede zaak om te zien hoe de kerken door middel van
streaming toch het contact met de gemeenteleden
onderhouden. Misschien zijn met Pinksteren en
Hemelvaart de regels wat minder streng en zijn er meer
contacten en bijeenkomsten mogelijk. Er zal tegen die
tijd nog wel geen nieuwe regering zijn. Over
verkiezingen gesproken, die zijn ook voor de nieuwe
ledenraad van de PCOB gehouden. Op 20 april wordt de
samenstelling van de nieuwe raad vastgesteld. In enkele
provincies was het niet nodig om een verkiezing te
houden, omdat er minder kandidaten waren dan als
maximum voor die provincie geldt. Dat gaat ook op voor
Noord Holland. Die provincie wordt komende 4 jaar 4
vertegenwoordigd door Jaap Overbeek en
ondergetekende. Wat de lokale afdelingen betreft is er
veel werk verzet met het helpen bij de aangifte van de
belasting. Daarbij wordt samengewerkt met de KBO’s.
Het is een activiteit die erg op prijs gesteld wordt. Dank
aan onze belastinginvullers!

Simon Binnendijk,
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden