VAN DE VOORZITTER (mei 2023)

27 apr 2023 Alkmaar-Heiloo

Op de jaarvergadering van 14 maart is er gepeild of er
belangstelling was voor een bezoek aan de Hortus Alkmaar.
Veel leden waren hier positief over. Er is een datum voor dit
bezoek gepland, met een heel aantrekkelijk programma. Zie
verderop.
Ondertussen zijn de belastinginvullers bezig om hun laatste
klanten te helpen. En wachten wij op het warme lente- en
zomerweer.
Van het landelijk bestuur kregen wij een brief met de recente
ontwikkelingen wat betreft onze bond. U kunt hem in dit blad
lezen.
In het vorige blad stond een kort stukje over de AlkmaarPas.
Daarover kwamen veel vragen en daarom is er wat meer
informatie over deze pas opgenomen. Al met al genoeg
belangwekkende informatie.
Veel leesplezier!

Simon Binnendijk
voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden