VAN DE VOORZITTER (mei)

18 mei 2022 Alkmaar-Heiloo

 
 

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn achter de rug
en nieuwe coalities worden -soms met veel moeitegevormd.                                                                                                                                                                                                Uiteraard met een korte onderbreking vanwege

Pasen. In ieder geval zijn alle politieke partijen in Alkmaar
het erover eens dat er een zogenaamde seniorenagenda
moet komen. Dit houdt in dat er extra aandacht komt voor
zaken die voor senioren van belang zijn. Daarbij hebben zij
de KBO en de PCOB gevraagd om prioriteiten aan te
geven. Er is een landelijk KBO-PCOB manifest voor een
seniorvriendelijke gemeente. Daarin staan 9 speerpunten
vermeld. Dat zijn mobiliteit en verkeersveiligheid,
voldoende inkomen voor ouderen, toegankelijk openbare
ruimte, welzijn en zorg, passend en betaalbaar wonen, een
veilige gemeente, digitalisering zonder uitsluiting,
aandacht voor zingeving. Dat is een hele lijst en per
speerpunt zijn er nog aparte onderwerpen, zoals de WMO.
Niet alles kan tegelijkertijd aandacht krijgen. Daarom zou
het mooi zijn als u aangeeft wat u in de gemeente verbeterd
wilt zien. U mag ook aangeven wat u goed vindt gaan in
Alkmaar. Met die informatie kunnen wij dan weer naar de
gemeente.
Dus graag u reacties, dat kan via mijn mailadres
(sbinnendijk@me.com). Ik zie uw reacties tegemoet.

Simon Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden