VAN DE VOORZITTER (maart 2023)

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

De landelijke dynamiek

Het jaar 2023 is nog maar jong, maar er zijn al twee
vergaderingen van de landelijke ledenraad geweest.
Dat heeft alles te maken met de landelijke samenwerking met
de KBO. Het optimisme over een fusie tussen KBO en
PCOB is verdwenen. De PCOB heeft in dit proces te
gemakkelijk gedacht over het overwinnen van de verschillen
met de KBO. Een probleem daarbij zijn de grote onderlinge
verschillen binnen de unie KBO. De unie bestaat uit de
provinciale afdelingen. Brabant heeft zich al eerder
verzelfstandigd. Per 1-1-2023 zijn vier andere afdelingen uit
de unie getreden. De resterende afdelingen willen wel verder
met de PCOB, maar niet alle afdelingen willen naar een
bijdrage per lid aan de landelijke organisatie die de PCOB
minimaal noodzakelijk vindt. Op de laatste ledenraad is
besloten om niet verder te gaan met de unie KBO. Dit houdt
niet in dat de deur definitief dicht is. Men kan later wel
aansluiten maar dan op onze voorwaarden. Ik houd u van het
vervolg op de hoogte.
In dit nummer staat informatie over de jaarvergadering op 14
maart. Het is verstandig om deze Bijklanken dan mee te
nemen.
Na het formele deel van de vergadering volgt het verhaal van
Ton van der Lichte.
De leden van de PCOB zijn van harte uitgenodigd om aan de
bustocht van de diaconie van de protestantse kerk deel te
nemen, daarover staat in het dit blad informatie.
Het bestuur hoopt u op 14 maart te ontvangen.

Met groet
Simon Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden