VAN DE VOORZITTER (maart 2022)

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

DE LIEFDE

De veertiende februari staat bekend als Valentijnsdag. Op die dag
geven geliefden elkaar extra aandacht door middel van een kaart,
een cadeau of een bloemetje.
De naam Valentijnsdag is afkomstig van de priester Sint Valentijn
uit Rome, die leefde in de 3e eeuw na Christus. Volgens de
overlevering bestond er in die tijd een keizerlijke wet die het
soldaten verbood om te trouwen. Men geloofde namelijk dat
vrijgezellen eerder bereid waren te sterven op het slagveld.
Valentijn zou echter in het geheim toch soldaten hebben gehuwd,
omdat hij van mening was dat liefde alles overwon. Toen keizer
Claudius II (268-270) dit ontdekte, liet hij de geestelijke op 14
februari 269 executeren, en zo werd Valentijn een martelaar voor
de liefde. De kans is echter groot dat dit verhaal er pas later bij is
verzonnen, want het enige bekende biografische feit van Valentijn
is zijn sterfdatum.
Hoe dan ook, het ging bij Sint Valentijn om de bezegeling van de
Liefde. Dat is ook de titel van het boekje dat u bij deze Bijklanken
ontvangt en daarin gaat het niet alleen om de liefde tussen
mensen. Al eerder ontving u de boekjes Geloof en Hoop. Met dit
boekje is de serie compleet. De apostel Paulus heeft de betekenis
van de liefde als volgt verwoord (1 Korintiërs 13 vers 4-7):
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad
niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt
vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles
hoopt ze, in alles volhardt ze.

Simon Binnendijk, voorzitter
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden