VAN DE VOORZITTER (juni)

31 mei 2021 Alkmaar-Heiloo

PRIKKEN EN NOG EENS VERKIEZINGEN
De vraag die senioren elkaar de laatste tijd het meest gesteld
hebben is: ”Ben jij al geprikt?” En dan volgen nadere
mededelingen, zoals het moeten uitwijken voor een
vaccinatie naar Beverwijk of Purmerend. En de vraag of je
wel of geen last hebt gehad van de prik. En wanneer wordt de
tweede vaccinatie ”gezet?” Al met al zal het niet lang meer
duren voordat onze leeftijdsgroep voor het grootste deel is
gevaccineerd. Daarom gaat het bestuur binnenkort
overleggen hoe wij in het najaar de activiteiten van de PCOB
weer op kunnen pakken.
Overigens zat de PCOB de afgelopen tijd niet stil. Het
invullen van de belastingformulieren en het verzorgen van de
attenties bij verjaardagen en jubilea gingen gewoon door.
Ook was er samen met de KBO afdelingen een
kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Robert te
Beest. Er volgen met hem meer gesprekken o.a. over de
WMO.
Volgend jaar zijn er op 16 maart verkiezingen voor de
gemeenteraad. De gemeente gaat over de WMO en heeft veel
invloed op de woningbouw. De politieke partijen zijn bezig
met hun partijprogramma’s. Een goed moment voor de
PCOB en de twee KBO’s om de belangen van de senioren zo
goed mogelijk te behartigen en de partijen daarvoor te
benaderen. Het zou mooi zijn als wij dan ook de meningen
van de leden kunnen meenemen. Dus als u positieve of
negatieve ervaringen heeft met de WMO, geef dat dan,
bijvoorbeeld via de mail door aan ondergetekende. Ik ben 4
ook zeer benieuwd naar uw ideeën wat betreft de
woningmarkt en de positie die senioren daarbij moeten
hebben. Opvattingen over andere onderwerpen zijn welkom.
Ik wacht uw reacties af.
Simon Binnendijk
Voorzitter
Bbinnendijk@me.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden