VAN DE VOORZITTER (februari 2023)

18 jan 2023 Alkmaar-Heiloo

DE START VAN 2023
Voor sommigen zijn de feestdagen aan het eind van het jaar iets
waar je naar uitkijkt. Anderen zien er tegenop. De meeste
mensen zijn blij dat die dagen voorbij zijn en dat het normale
leven weer kan beginnen.
Ikzelf werd opgeschrikt door het bericht van een ernstig
ongeluk op de Bierkade op oudejaarsavond. Een 86-jarige man
was door een 81-jarige mevrouw op het zebrapad aangereden.
Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Het was
verbijsterend om een tijd later te horen dat het om Frans van
Egmond ging, iemand die nauw betrokken was bij de PCOB.
Verderop in het blad kunt u een in memoriam lezen. Een trieste
start voor onze bond. Wij zijn op zoek naar iemand die het
redacteurschap van de Bijklanken op zich wil nemen. Een leven
stopt maar de wereld draait door. Dat is maar goed ook. Als u
dit leest, hebben wij de nieuwjaarsbijeenkomst al achter de rug.
Een verslag komt in de volgende Bijklanken. Verderop leest u
over de ledenbijeenkomst in maart. De eerste bijeenkomst van
de landelijke ledenraad PCOB is ook alweer achter de rug. Er is
voor die raad veel te doen door het per 1 januari uittreden van
vier provinciale afdelingen van de KBO uit de samenwerking
met de PCOB.
Met de overgebleven afdeling van de KBO moeten stappen
worden gezet om te komen tot één vereniging. Ik zal u van de
ontwikkelingen op de hoogte houden.

Simon Binnendijk
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden