VAN DE VOORZITTER (februari 2022)

29 jan 2022 Alkmaar-Heiloo

EEN SLECHTE START

de vorige Bijklanken had ik u allen nog een goed begin van het
nieuwe jaar toegewenst. Helaas, toen het jaar begon zaten wij nog
steeds in een Lock down. Het aantal Omikron besmettingen stijgt
snel, records worden gebroken. Vanwege die situatie was het
PCOB-bestuur helaas genoodzaakt om de nieuwjaarsbijeenkomst
van 18 januari af te blazen. Ook in december zijn veel
bijeenkomsten vervallen, zoals de kerstmiddagen in de
Vrijheidskerk en de Blije Mare. Gelukkig kon de lunch met de
vrijwilligers wel doorgaan, die was zeer geslaagd.
Na bijna een jaar is er een nieuwe regering aangetreden. Op de
start van de nieuwe ploeg is wel wat aan te merken. Zo wordt de
stijging van de AOW losgekoppeld van de stijging van het
minimumloon. Als je naast AOW maar een klein pensioen hebt,
zal dat zeker te merken zijn in de koopkracht. Ouderen met alleen
AOW (met daarbij eventueel een klein pensioen) zullen
gecompenseerd gaan worden. Het is echter afwachten of die
compensatie voldoende is. In ieder geval voert de PCOB, samen
met de KBO en andere organisaties actie om de ontkoppeling van
tafel te krijgen.
Op 15 januari zijn de regels wat versoepeld. Vandaar dat wij het
aandurven om een bijeenkomst in februari te plannen. Zie
verderop in deze Bijklanken. Als u dit leest, zijn er misschien
nieuwe versoepelingen afgekondigd. Vooralsnog blijven het
onzekere tijden, hoewel er tekenen zijn dat de Corona zich op de
duur wellicht tot een ”normale” griep gaat ontwikkelen. Hopelijk
maken wij dat dit jaar mee.

S. Binnendijk,
voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden