VAN DE VOORZITTER (december/januari)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

KERST 2020, AFSLUITING VAN EEN BIJZONDER JAAR

Vanaf 12 maart dit jaar werd in Nederland alles anders. Het Corona virus had ons land bereikt. Konden wij als PCOB in
januari nog onze nieuwjaarsbijeenkomst in de Alkenhorst houden, met het interessante verhaal van Lia Vriend over het
Noord-Hollandse landschap, daarna hebben wij elkaar door de pandemie niet meer in PCOB verband kunnen treffen.
Helaas moesten wij elke keer besluiten om de geplande bijeenkomsten niet door te laten gaan. Jammer, want wij
hadden goede sprekers en samen eten bevalt goed. Gelukkig willen de inleiders in betere tijden alsnog hun verhaal bij ons
komen doen. Voor zover ik weet is er in december alleen een kerstmiddag in de Blije Mare, met een beperkt aantal
mensen. Vooralsnog zijn er geen data voor ledenbijeenkomsten in 2021 vastgelegd. Zodra dit weer
mogelijk is, krijgt u daarover bericht. Dit jaar namen wij afscheid van twee steunpilaren van de
PCOB. Riet Kervel, onze secretaris en Anne Zuidenga, van de activiteitencommissie zijn ons ontvallen. Onze
penningmeester heeft onlangs een operatie ondergaan. Die is gelukkig zeer goed verlopen, hij is weer helemaal
beschikbaar voor het werk van onze afdeling. Wij weten dat ook andere leden kampen of gekampt hebben met
gezondheidsproblemen. Het is op z’n plaats hun sterkte toe te wensen.
U herinnert zich vast wel dat bij het zomernummer van Bijklanken een waaier is uitgedeeld. Die was bedoeld om
koelte toe te wuiven, maar ook bedoeld om aan te geven dat je bij elkaar kunt “aanwaaien”. Met het oog de komende
feestdagen komt dat idee weer naar voren. Wij zijn beperkt in onze sociale contacten, maar kunnen nog steeds één of twee
gasten ontvangen. U kent vast wel mensen die u tijdens de feestdagen zou kunnen uitnodigen. Dan heeft u toch nog een
kerstmiddag of een fijne avond met elkaar. Wij roepen u op om dat te doen. Immers, het omzien naar elkaar is nu extra
nodig. De tijd waarin wij leven is niet gemakkelijk. Dat neemt niet weg dat wij dankbaar kunnen zijn voor hetgeen wel goed en
mooi is, nu en als wij terugkijken op ons leven. Vandaar dat wij bij de bladen het boekje DANKBAAR hebben
meegezonden. De eerste regels van het boekje luiden: Niet het streven naar geluk, maar het oefenen van
dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed
om stil te staan bij de mooie momenten en goede dingen in ons leven- hoe klein ook.
Ik besluit met de beste wensen voor de komende tijd en tot slot herhaal ik nog maar eens: HOUD MOED, HEB LIEF.

Simon Binnendijk,
Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden