VAN DE VOORZITTER (december/januari)

1 dec 2021 Alkmaar-Heiloo

KERST 2021 HOOP en GELOOF

In de vorige Bijklanken schreef ik, dat wij elkaar weer
uitgebreid mochten ontmoeten. Helaas, wij zitten opnieuw in
de zoveelste golf, met bijbehorende maatregelen. Zo mogen
wij thuis maar vier gasten ontvangen. Voor onze bijeenkomst
op 23 november werd een maximum van 25 personen
gesteld. Bovendien moest de QR-code getoond worden.
Helaas werd de spreker door Corona getroffen, waardoor het
samenzijn beperkt bleef tot borrel en maaltijd. De
bijeenkomst op 9 december in Heiloo, waarover in de vorige
Bijklanken bericht werd, gaat vooralsnog door. Mocht die
bijeenkomst toch afgelast worden dan krijgen diegenen die
zich opgegeven hebben bericht. Dit jaar zijn er weer
kerstmiddagen gepland, op 20 december in de Vrijheidskerk
en op 21 december in de Blije Mare. Veel van onze leden
hebben in het verleden deze middagen bezocht. Meer
informatie kunt u vinden in het blad van de PGA, Samen
Verder. De PCOB nieuwjaarsbijeenkomst is ook gepland, zie
verderop. Dit alles onder voorbehoud, dat de regels niet
aangescherpt zullen worden. We moeten blijven hopen op
betere tijden en geloven dat die komen. Geloof is de titel van
het boekje dat u bij deze Bijklanken ontvangt.
Eén van de gedichten sprak mij door zijn eenvoud aan:
 
Geloof krijgen wij van God
altijd slechts zo veel
als we voor de dag van
vandaag nodig hebben.
Het geloof is het dagelijks
brood dat God ons geeft.

Ik besluit om u toch namens het bestuur, ondanks de
onzekere tijden een gezegende kerst en een goed begin van
het nieuwe jaar toe te wensen.

S. Binnendijk,
voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden