Van de voorzitter (april 2022)

25 mrt 2022 Alkmaar-Heiloo

WIJ MOGEN WEER

Als u dit leest zijn bijna alle beperkingen wat betreft de Corona
opgeheven. Het voelt alsof er weer een nieuwe tijd aanbreekt.
De komst van de lente helpt daar ook aan mee. Een schriller
contrast met wat er in de Oekraïne gebeurt, is haast niet
denkbaar. Wij leven allemaal mee met de slachtoffers van deze
oorlog. Voor hen zijn de lijdensweken een vreselijke
werkelijkheid geworden. Schrijnend is de steun die deze
agressie krijgt van de Patriach van de Russisch Orthodoxe
Kerk. In ieder geval is het goed om elkaar ook onder deze
omstandigheden te ontmoeten.
De jaarvergadering is al achter de rug. Op 7 april is er de
KBO/PCOB inspiratietour. Zie elders in het blad. Het leek het
bestuur goed om voor de zomervakantie nog een activiteit te
organiseren. Dat zal de vorm krijgen van een lunch op 14 juni
in de Alkenhorst, van 12.00 uur tot 14.00 uur. De data van de
bijeenkomsten in het najaar zijn bekend, namelijk 13 september
en 15 november. Ik besluit met een gedeelte uit het gebed dat
op de jaarvergadering is uitgesproken:
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en zijn inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Simon Binnendijk,voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden