Van de voorzitter

27 aug 2022 Hoogeveen

          Ons huis bouwen

Nee, wij willen niet oproepen tot een strijd, maar met de Seniorencoalitie (KBO-PCOB, Koepelgepensioneerden, ANBO, NOOM) willen wij voor een beter nieuw pensioenstelsel strijden. Het pensioen staat al twaalf jaar stil. Gepensioneerden en werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd. Maar in het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel is het allerminst zeker dat we zo’n koopkrachtig pensioen krijgen. Er zijn beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe stelsel kunnen instemmen.

  1. Blijvend indexeren:

De pensioenen moeten vanaf nu worden geïndexeerd en er moet indexering in de toekomst mogelijk zijn. Indexatie mag niet langer afhankelijk zijn van de dagelijks veranderende marktrente. De aanvullende pensioenen zijn sinds 2010 bijna een kwart minder waard geworden. Daarom moet er vanaf nu worden geïndexeerd. Want eenmaal in het nieuwe stelsel kan er niets meer worden gerepareerd. Stap je in met een slecht pensioen, dan blijft het een slecht pensioen. De pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas en het rendement van hun beleggingen is gemiddeld 7%! Het vermogen van de fondsen de afgelopen 12 jaar gegroeid van 700 naar 1800 miljard euro. Als je straks een stelsel invoert waarbij je je baseert op de rendementen, zou je dat ook al in de overbruggingsperiode moeten toepassen. Verder moeten pensioenfondsen al in de overgangsperiode zelf kunnen beslissen of ze gaan indexeren. Daarmee komt inhaalindexatie al in de komende jaren in zicht.

  1. Eerlijke verdeling van de pensioenpot:

De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel moet eerlijk verlopen. Hoe verdelen we de enorm grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro over individuele pensioenpotjes voor elke deelnemer? Daarnaast is er geen oplossing voor allerlei onevenwichtigheden die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld om achterstandsindexatie, te lage premies en overdrachten van oud naar jong door de dalende rente. Ook dat moet in de nieuwe pensioenwet goed worden geregeld.

  1. Echt kunnen meepraten:

Geef gepensioneerden een echte stem in dit hele proces. Praat niet óver hen, maar mét hen. Ook als straks het nieuwe stelsel een feit is. In het wetsvoorstel hebben de sociale partners een grote rol, ook als het om het verdelen van de pensioenvermogens gaat. Ten onrechte hebben de gepensioneerden alleen maar een hoorrecht en geen medezeggenschap. Terwijl het toch ook gaat om de verdeling van door hen gespaard geld. Er is alleen een goed draagvlak mogelijk als de gepensioneerden daadwerkelijk kunnen meebeslissen.

Ja, ik vertelde ooit eens een verhaal: Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe, zoals velen van ons ook met pensioen zijn. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe.

Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend. Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: “Dit is jouw huis, mijn cadeau voor jou”. De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.

Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast anders gedaan. Maar we kunnen niet terug.

Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is een doe het zelf project”, heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, bouwen het ‘huis’ waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand!

Werk alsof je het geld niet nodig hebt. Heb lief alsof je nooit gekwetst bent, in deze komende maanden van 2022.

Ik hoop dat deze oproep bij u allen gehoor vindt!

Jan Bakker, voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden