Van de voorzitter

28 jan 2023 Hoogeveen

Gelukkig Nieuwjaar

In het nieuwe jaar 2023 begroeten wij elkaar met een eenvoudig: ‘Gelukkig Nieuwjaar’, of met een ‘veel heil en zegen’. Is dat nu ouderwets of iets uit een vervlogen tijd?

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien ouderen zich momenteel (erg) gelukkig. Dat blijkt uit het grote Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gezondheid, het hebben van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers) werk zijn belangrijke factoren die geluksbepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren, om zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. Maar liefst 90% van de senioren met veel sociale contacten is (erg) gelukkig. Bij de mensen die aangeven maar zelden sociale contacten te hebben, is slechts een kwart (23%) gelukkig. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Contact is dus nog belangrijker dan gezondheid, voor het geluk van senioren. Waarom investeren we dan, als overheid, niet meer in verenigingen die voor die sociale connectie zorgen, zodat een nog grotere groep betrokken kan worden?”

Ook de groep ouderen die relatief weinig gezondheids-problemen heeft, geeft aan (erg) gelukkig te zijn (89%). Maar op het moment dat de gezondheidsklachten het leven (ernstig) beperken is het ‘gelukkig zijn-percentage’ flink lager (53%). Er is ook een verschil te zien in gelukkig zijn tussen mensen met een partner en alleenstaanden: driekwart versus de helft. En de geluksfactor is enigszins verklaarbaar: mensen met een relatie hebben doorgaans ook meer sociale contacten, en dan bedoel ik níet de ’social media’.

Jan Bakker, voorzitter

 

Jaarverslag Breed Ouderen Overleg – 2022

(Dit artikel kwam te laat binnen om in ons jaarverslag te kunnen opnemen.)

Afgelopen jaar hebben wij, zoals van ouds, tweemaal een bijeenkomst kunnen organiseren. Beide keren ook weer in het altijd gastvrije ‘Het Knooppunt’. Op donderdagochtend 7 april en donderdag 6 oktober 2022. Tijdens onze bijeenkomst van 7 april zijn onze ervaringen met de georganiseerde activiteiten ruim met elkaar gedeeld. Daarnaast hebben wij gesproken over de door de

gemeente voorgenomen bezuinigingen en over de brief, die enkele gezamenlijke buurthuizen hierover aan de wethouder hebben geschreven. Reactie vanuit de gemeente is nog niet ontvangen. We houden de voortgang in de gaten. Daarnaast vernemen wij wel, dat wethouder mevr. Janita Tabak alle buurthuizen zal gaan bezoeken.

In onze bijeenkomst van 6 oktober hebben wij wat nadrukkelijker moeten vaststellen dat de belangstelling voor deelname aan de activiteiten verder lijkt af te nemen. Hier hebben wij wat langer bij stilgestaan. Wij zullen het bestuur van de Stichting Senioren Platform voorstellen om bijvoorbeeld twee maal per jaar een gezamenlijke vergadering te houden. Daar kunnen dan ideeën en omstandigheden worden uitgewisseld. Daarnaast krijgen ook de leden van het Breed Ouderen Overleg meer kennis van hetgeen zich in Hoogeveen en buitendorpen afspeelt. Aankomend jaar zullen wij dat bezien.

Wij blijven zeker heel leuke en interessante activiteiten organiseren. Komend jaar bezien we op welke manier wij onze samenwerking en activiteiten voortzetten.

Hoogeveen, januari 2023.

De heer Harm Otten, voorzitter

De heer Leo Sakko, secretaris

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden