Van de voorzitter

27 mei 2022 Hoogeveen

Hoe groot zijt Gij

PCOB-leden, het voorjaar is alweer volledig aanwezig en het coronavirus is veel minder gevaarlijk, tenminste, als u gevaccineerd bent. We hopen dat u allen goede dagen heeft gehad. Het weer was en is prachtig op dit moment! Wij, als het bestuur, hopen dat u ook weer deel gaat nemen aan de activiteiten die we organiseren vanaf september.

Nu zie je wat het weer voor invloed heeft op het doen en laten van de mens. De natuur zie je letterlijk groeien, de planten schieten zogezegd de grond uit. Het is inmiddels een groene oase in onze tuin met een kleurrijke mini bollentuin. Weg met die koude start van april, een mooie en heerlijke lentetijd ligt voor ons. Maar pas op, ook in mei kan het nog weleens vriezen (ijsheiligen). Wat heeft de schepping toch vele gezichten. Als we dat op ons in laten werken dan komt de gedachte op: “Hoe groot zijt Gij”. Dan zullen we vol aanbidding voor Hem buigen en zingen: “O Heer, hoe groot zijt Gij”, zoals we kunnen horen bij Nederland Zingt:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

In de wereld om ons heen gebeurt er een heleboel wat ver af staat van het Rijk van Vrede dat onze Heer heeft aangekondigd. Met de hulp van Zijn Geest mogen we daaraan werken met de gaven die we gekregen hebben. Maar soms, en misschien wel vaak, kan je je zo machteloos voelen bij alles wat je zelf ervaart, hoort of leest… zeker nu er zo dicht bij een felle oorlog woedt die zoveel slachtoffers maakt.

We sluiten deze editie dan ook af met een ‘gebed’ voor al die mensen die daardoor, letterlijk en figuurlijk, zo diep ontworteld zijn geraakt.

Jan Bakker, voorzitter

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet