VAN DE VOORZITTER (maart)

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

Terugblik, Vooruitblik

In dit nummer treft u het jaarverslag van de PCOB, afdeling Alkmaar en Heiloo over 2020 aan. Ook het financiële verslag is opgenomen. Ondanks het feit dat vorig de ledenmiddagen niet door konden gaan, is er door de vrijwilligers in 2020 toch het nodige werk verricht. En dan 2021, wat zal dat ons brengen? In ieder geval is bij de oudste leden van de PCOB die dat wilden de prik tegen Corona “gezet”. Voor de iets minder oudere leden is het afwachten. Allerlei groepen (leerkrachten, politie etc.) proberen voorrang te krijgen, wij zullen zien. In ieder geval komt de landelijk KBO-PCOB in deze kwestie op voor onze belangen. De landelijk organisatie heeft ook aandacht voor de uitwerking van het pensioenakkoord, dat vorig jaar gesloten is. Dit jaar komt het wetsvoorstel, er is nu een inspraakronde. De ledenraad krijgt binnenkort de tekst van de inspraak ter goedkeuring voorgelegd. Zoals eerder gemeld, verlaat Otto Magel die ledenraad, hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  De oproep om zich voor de nieuwe raad verkiesbaar te stellen heeft vanuit Noord Holland maar één persoon opgeleverd. Omdat ondergetekende het van belang vindt dat de provincie goed vertegenwoordigd is in de raad, heb ik mijzelf kandidaat gesteld. Als er per provincie meer kandidaten zijn dan zetels, vinden er in die provincie verkiezingen plaats in de week van 6 tot 13 april. Op de ledenraad vergadering in juni zal dan de installatie van de nieuwe leden zijn. Tot slot, er zijn in Alkmaar organisaties die ouderen die hulp nodig hebben ondersteunen. Eén daarvan in WonenPlus Alkmaar. Als je je abonneert dan kun je gebruik maken van hun diensten, zoals het doen van boodschappen en het verrichten van kleine buitenklussen. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur, (072) 512 27 11. Op de website staat de nodigde informatie: www.wonenplus-alkmaar.nl.   Het mailadres voor het stellen van vragen is: info@wonenplusalkmaar.nl. Laat ik mijn bijdrage afsluiten met een spoedig tot ziens!

Simon Binnendijk,

Voorzitter

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden