Van de programma commissie

24 jan 2023 Wierden-Enter

Leden bijéénkomsten

20 december 2022

Was het vorige jaren nog onmogelijk door de Covid, afgelopen jaar mochten we weer fysiek samen kerstfeest vieren met onze leden.

Dat dit werd gewaardeerd was te zien aan de opkomst, wat waren we weer met velen! Na de opening met een welkom van onze voorzitter Jenny, die het gedicht voorlas “Vanuit Jozef bezien” met als laatste vers;

 

Er zijn zoveel vluchtelingen,

die schamel langs de wegen gingen,

Hongersnood en oorlogsrampen,

geen ster te zien in zoveel kampen.

Vaak hoor je ergens dan een stem:

‘Is nog ver naar Bethlehem?’

 

 

Verder werden de medewerkers aan het programma welkom geheten; het koor met leidster, het harmonica trio, ds. Dekker en de medewerkers vanuit het bestuur. Zo werd het kerstprogramma afgewerkt, om tenslotte iedereen te bedanken voor hun medewerking en allen wel thuis te wensen zongen we als afsluiting het “Ere zij God” en gaf Jenny nog mee dat; Het “Licht” de duisternis zal overwinnen, in die verwachting mogen we het nieuwe jaar ingaan.

17 januari 2023

Op onze eerste ledenmiddag in het nieuwe jaar Anno Domini 2023, konden we luisteren naar uitleg over de digitalisering in de gezondheidszorg.

Maar voordat we daar naar gingen luisteren eerst de openingswoorden en gebed van onze voorzitter Jenny en natuurlijk een lied “Wat de toekomst brengen moge..” Woorden over de jonge Jezus die door Zijn ouders in de tempel werd gebracht, waar “toevallig” de oude Simeon op dat moment ook was. Maar toeval bestaat niet, Simeon was daar, omdat hij leefde onder en van Gods zegen en genade aan hem beloofd en zo mogen ook wij ons afhankelijk weten van die zegen!

Ook werd een nieuw lid welkom geheten! Daarna was het woord aan de uit Eindhoven overgekomen Gijs, die  namens de organisatie Remedia, waar gezondheid centraal staat, een verhaal over digitalisering in de gezondheidszorg gepresenteerd.

Wat houdt digitalisering in; niets anders dan alles wat eerder op papier werd vastgelegd, nu aan een computer wordt toevertrouwd. Hiermee zijn notities sneller op te zoeken en is er meer grip en controle op ontwikkelingen en ziektebeelden.

Voor diabetici kan digitalisering een uitkomst zijn, omdat waarden van glucose gehaltes nauwkeurig worden opgeslagen, hierdoor kunnen artsen in één oogopslag zien hoe het patroon van een diabetes patiënt zich gedraagt en welke medicatie daarbij nodig kan zijn. Via een video konden we zien hoe een diabetespatiënt zelf eenvoudig kan meten en waarbij gegevens worden bewaart via een sensor-meting op een mobiel of computer. Dit apparaat wordt vergoed zodra een patiënt zich 4x per dag zou moeten controleren d.m.v. een bloedprik. Door continu dit meten en opslaan van gegevens kunnen, beter dan dat vroeger gebeurde, diabetici geholpen worden hun bloedwaarde op een veilig peil te houden door goed aangepaste medicatie.

Jenny sluit vervolgens de bijeenkomst af, door iedereen te bedanken en met een gedicht van Nel Benschop “Ouder worden”, waarna we uit het liedboek, lied 456 “Zegen ons al goede” zingen.

Al met al weer een fijne middag, waar ruim 50 leden aanwezig waren.

Opbrengsten collecten

De collecte opbrengsten van de laatste twee gehouden leden middagen waren; 20 dec. (kerstmiddag) € 372,20 deze werd gehouden voor de stichting Jemima hier werd € 400,00 naar overgemaakt.

Op 17 januari was de opbrengst voor het doel “Lief en leed” PCOB dit bracht € 101,20 op.

Voor beide collecten zeggen wij hartelijk dank voor uw bijdragen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden