Unieke Belastingservice Ouderenbonden vraagt in 2017 kleine bijdrage

Vorig jaar hielpen ruim 2.600 vrijwillige invullers van de Belastingservice Ouderenbonden bij meer dan 110.000 belastingaangiftes. De PCOB vindt dit belangrijk, zeker nu de Belastingdienst de tegemoetkoming in de kosten voor deze service heeft stopgezet. Nieuw in 2017 zijn de kleine eigen bijdrage en de machtigingscode.

De Belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO. Zij kunnen hulp krijgen van speciaal daarvoor opgeleide ‘invullers’ bij het invullen van de belastingformulieren of het regelen van de zorg- of huurtoeslag. Uniek is dat de invullers bij de mensen thuis komen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande €35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden is de grens €50.000,- per jaar.

Kleine eigen bijdrage
Tot op heden was de hulp bij het invullen van de belastingaangifte gratis. Wel kon de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding (maximaal €12,- per adres) vragen voor bijvoorbeeld gemaakte reis-, porto- en drukkosten. Dit blijft ook volgend jaar zo. Nieuw is dat de Belastingservice Ouderenbonden per 2017, bij de aangifte over 2016, om een kleine eigen bijdrage gaat vragen. Dat doen we omdat de Belastingdienst stopt met subsidiëren en we als gezamenlijke ouderenorganisaties deze service tegen kostprijs in stand willen houden. Voor alleenstaanden is de eigen bijdrage €5,50, voor een echtpaar €11,-. Betaling van de eigen bijdrage gaat via een eenmalige machtiging.

Let op: machtigingscode nodig
Ook nieuw: de belastinginvuller heeft van u een machtigingscode (persoonlijke code) nodig om de vooraf door de Belastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de Belastingdienst. Laat daarom al in december 2016 of januari 2017 weten of u gebruik wilt maken van de Belastingservice Ouderenbonden! Bel uw belastinginvuller of vraag een invuller aan. De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. Doe dit op tijd. De machtigingscode moet binnen acht weken geactiveerd worden.
De belastinginvuller heeft alleen deze machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen. Geef NOOIT uw DiGiD aan iemand anders. Vraagt iemand om uw DiGiD, bel dan de servicetelefoon voor advies.

Herkennen belastinginvuller
De vrijwillige invuller van de Belastingservice Ouderenbonden komt bij u thuis. Dit is een unieke service. De invuller heeft altijd een speciale pas (zie foto) bij zich. Deze ‘legitimatie’ laat zien dat de invuller daadwerkelijk is aangesloten bij de Belastingservice Ouderenbonden en dat hij/zij goed opgeleid is om u te helpen. Heeft u twijfels of vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de servicetelefoon.

Aanvragen Belastingservice
Wilt u voor het eerst hulp van de Belastingservice, belt u dan de servicetelefoon van de Belastingservice Ouderenbonden: 0900-040 14 37 (€0,10/min.). Deze is elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 uur en 12.30 uur. U wordt dan in contact gebracht met een belastinginvuller.

 

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten