Uitvoeringsagenda Wonen: 100.000 nieuwe woningen per jaar nodig

5 mrt 2024 Landelijk

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Jong of oud, alleenstaand of samenwonend, starter of doorstromer. Daarvoor zijn ieder jaar 100.000 nieuwe woningen nodig. Zowel koop als huur, waarvan een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in het vrije marktsegment.

Dat melden twaalf organisaties (provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties) in de zogeheten Uitvoeringsagenda Wonen. Die is mede opgesteld om het volgende kabinet bouwstenen te geven om het woningtekort aan te pakken. Het document is op 29 februari door alle partijen op de Woontop Nederland ondertekend. Ook ANBO-PCOB tekende mee.

Doorstroming

Om grotere woningen in de bestaande woningvoorraad (huur- en koopsector) beschikbaar te krijgen voor gezinnen en starters, moeten senioren volgens de twaalf organisaties verleid worden tot verhuizen. Tal van onderzoeken tonen aan dat senioren in zowel de (sociale) huur als de koopsector ‘verhuisgeneigd’ zijn áls er een passende woning beschikbaar is. Bij de (lokale) programmering van nieuwbouwwoningen moet dus altijd voldoende aanbod gericht zijn op doorstroming van senioren. De komende jaren groeit de groep senioren aanzienlijk en is het dus essentieel de behoeftes en wensen van deze groep mee te nemen in de opgave voor de woningbouw.

Hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer meldde in zijn betoog tijdens de Woontop: “Zet vol in op het realiseren van geclusterde woningen voor alleenstaande senioren, daarmee zetten we verhuisbewegingen in gang, verminderen we eenzaamheid en bevorderen we vitaal ouder worden.”

Betaalbaarheid

Voor de ontwikkeling en realisatie van de in totaal 918.000 woningen tot 2030 is een investering van ruim 400 miljard euro nodig. Het grootste deel zal vanuit private partijen, waaronder corporaties, moeten worden opgebracht. Om tegemoet te komen aan de grote maatschappelijke ambities zijn voor een deel onrendabele investeringen noodzakelijk. Daarvoor doen de organisaties ook een beroep op de Rijksoverheid. Tot 2030 is naar schatting jaarlijks 3 tot 5 miljard euro nodig, afhankelijk van de economische omstandigheden. Zonder deze middelen blijven de doelstellingen rond betaalbaarheid en klimaat buiten bereik.

BEKIJK HIER DE UITVOERINGSAGENDA WONEN

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden