Verslag van de ledenvergadering gehouden op woensdag 18 oktober 2023

11 okt 2023 Hardinxveld-Giessendam

Woensdag 18 oktober 2023   De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam

Deze middag stond in het teken van

De Biesbosch, met boswachter Van der Neut

Voorzitter Joop Evertse verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder de heer Jacques van der Neut die een groot deel van het programma verzorgt.

Opening

Joop leest uit Lukas 7 de geschiedenis van de jongeman in Naïn. Een onvoorstelbaar groot wonder.
De Levensvorst staat hier eigenlijk tegenover de vorst van de duisternis en de dood, Satan. Het is alsof de laatste Jezus uitdaagt. Een jongeman, enige zoon van een weduwe, dus degene die aangewezen was om zijn moeder te onderhouden.
En wat komen we zelf al niet tegen, in onze eigen gemeente. Een jongen van 9 gedood; en op diezelfde dag wordt langs de rivier het lichaam gevonden van iemand die zich van het leven beroofde. En op grotere schaal: wat gebeurt er veel in de wereld; denk bv. aan Israël. Verschrikkelijke taferelen. Satan toont daarin de macht die hij nog heeft.
Dan komen er vragen, soms ook aan ons: Wat doet jouw God eraan? Is hij echt almachtig? Echt liefde?
Jezus is, staat er, met ontferming bewogen. Dat is geen medelijden, maar gaat veel dieper. Ontferming, erbarmen, zetten aan tot actie.
Jezus verstoort het schouwspel van de duivel. En hij geeft de jongen aan zijn moeder. Daar word je stil van… Wat ons rest is het gebed.
Joop gaat voor in gebed, en daarna zingen we het lied ‘Grote God, wij loven U’.

Huishoudelijke zaken

Weer is een lid van onze afdeling overleden, P. den Dikken uit Gorinchem. Hij werd 81 jaar. In een moment van stilte staan we hierbij even stil.

We vragen onze leden om actief nieuwe leden te werven.

Prijswinnaars van de puzzels van september worden in november getrokken.

Dank aan allen die bij de actie Rabo Clubsupport op onze afdeling hebben gestemd; het leverde € 544 op.

De collecte voor de kosten van de consumpties, in de pauze, wordt aanbevolen.

Er is goede belangstelling voor de late herfsttocht, volgende week. Wie wil meegaan maar zich nog niet opgaf, moet dat zo snel mogelijk doen.

De eerstvolgende ledenvergadering, 15 november, trekken we naar het Noordpoolgebied met Michelle van Dijk, die in de zomer een camping leidt op Spitsbergen.

Informatie over aanmelden voor het Kerstbuffet komt in het volgende Contactblad (eigen bijdrage € 25). We zingen Psalm 93 vers 1 en 4.

De Biesbosch in met (oud-)boswachter Jacques van der Neut

De spreker van vandaag, die 43 jaar in het gebied werkte, voert ons na een korte terugblik naar begin vorige eeuw mee door De Biesbosch zoals die de laatste tientallen jaren veranderd is.
Een deel van het vroegere agrarische gebied is aan de natuur teruggegeven. Dit is onderdeel van het project Ruimte voor de rivier, dat noodzakelijk is voor onze veiligheid. Er zijn nu overloopgebieden die flink wat water kunnen bergen, waardoor bereikt wordt dat het peil in de rivieren minder hoog wordt.
We zien kaartjes en beelden van ervoor, en erna. Wat wel heel bijzonder is, zijn de natuuropnamen. Agrarisch gebied veranderde in natuurgebied. Allerlei planten- en diersoorten vestigden zich er, zoals de otter en diverse bijzondere vogels, soms geholpen door de mens (zoals de bever en de konikpaarden).

Er komen korte filmpjes voorbij over o.a. de visarenden met jongen. De zeearend heeft zijn intrede gedaan. Heel mooi om die schitterende beelden te zien. Het verhaal van de spreker erbij maakt er een geheel van.

De pauze in de presentatie wordt afgesloten met het zingen van het lied Daar ruist langs de wolken. En die pauze is natuurlijk weer een tijdje van onderling contact, maar ook van de collecte voor de consumpties. Die brengt € 305,22 op; bij 92 aanwezige leden.

Onze voorzitter dankt de heer Van der Neut hartelijk voor zijn mooie presentatie en naast een verdiend applaus ontvangt deze nog een blijk van waardering in een enveloppe.

Sluiting

Joop besluit de vergadering met dankgebed, waarna we nog Psalm 121 vers 1 en 4 zingen. Vervolgens vertrekken we, voor een deel dwars door een groep die binnenkomt voor een bruiloftsfeest, naar huis.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden