Uitnodiging Paasviering

25 mrt 2023 Hoogeveen

Elk jaar verzorgt de PCOB voor de leden een paasviering. Dit jaar is het op woensdag 5 april, in de Goede Herderkerk.

Het thema is dit jaar: ‘Aan Tafel’. Dit geheel van Bijbelteksten, liederen en gedichten is samengesteld door ds. L.L. Pleijsant en mevr. E. Bakker-van Dijk.

Het koor Soli Deo Gloria uit Alteveer/Kerkenveld, o.l.v. dhr. Jaap Scholing, zal medewerking verlenen.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden