Uitnodiging ledenbijeenkomst en Kerstbuffet

31 okt 2022 Hardinxveld-Giessendam

UITNODIGING

Het bestuur van de afdeling Hardinxveld-Giessendam van de PCOB nodigt u hierbij vriendelijk uit voor de 257e

Ledenvergadering op D.V. woensdag 16 november 2022
in “De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
Zaal open 13.45 uur, aanvang vergadering 14.15 uur, sluiting ca. 16.45 uur
                              Het verdwenen baggergoud
                       met de heer Daniël van den Bos uit Ede

Onze voorzitter Joop Evertse hoopt de vergadering te leiden.
Verder zijn er de gebruikelijke agendapunten:
>Welkom aan spreker, leden en gasten
>Lezen van een Bijbelgedeelte, enkele woorden hierover, en gebed
>Diverse mededelingen vanuit en voor de leden
>Stand van zaken bij de reiscommissie
>Eventueel uitslag puzzels
>Pauze voor een ‘bakkie koffie’ maar nog meer voor onderling contact
>Collecte voor de kosten
>Samenzang
>Sluiting van de middag met gebed

Kerstbuffet 14 december: opgeven vanaf 16 november, eigen bijdrage € 22,- p.p.
Woensdag 14 december houden we eerst onze Kerstvergadering; daar komt nog nader bericht over. Daarna hopen we weer een traditie in ere te kunnen herstellen: het PCOB-Kerstbuffet. De eigen bijdrage hiervoor is € 22,- per persoon.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden