U kunt de volgende data alvast noteren voor de contactmiddagen PCOB afd. Waddinxveen

11 feb 2023 Waddinxveen

U kunt de volgende data alvast noteren voor de bijeenkomst PCOB in de Ontmoetingskerk.

D.V

22 maart

12 april,

11 oktober

8 november 

21 december.

De voorjaar en najaar reisjes staan gepland op 10 mei en 20 september. Informatie volgt.

De contactmiddagen zijn in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen. Aanvang: 14.00 uur.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden