Transitieplan pensioenfonds ABP onevenwichtig

22 apr 2024 Landelijk

ANBO-PCOB heeft aangegeven het transitieplan van ABP voorlopig als onevenwichtig te beoordelen. Bovendien maakt ANBO-PCOB zich kwaad over de houding van de zogeheten Pensioenkamer van het ABP.

In de Pensioenkamer van het ABP wordt door sociale partners het nieuwe pensioenstelsel voorbereid voor drie miljoen deelnemers, onder wie één miljoen gepensioneerden. De uitkomsten hiervan worden weergegeven in het zogeheten transitieplan. “Binnen twee dagen na de laatste antwoorden op onze vragen moest ons oordeel over dat transitieplan worden ingeleverd. Ze zetten ons met de rug tegen de muur”, zegt directeur-bestuurder Anneke Sipkens. “Daarmee lapt de Pensioenkamer van ABP de oproepen van de minister volledig aan haar laars.”

Fonds voor de overheid

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft tot twee keer toe pensioenfondsen opgeroepen om ouderenorganisaties ruim de tijd en alle informatie te geven. Dan kunnen de organisaties een afgewogen oordeel geven over de eerlijke verdeling van het pensioenvermogen. Uitgerekend bij het fonds voor de overheid, ABP, willen sociale partners zich daar niet aan houden.

Hoorrecht

Het kabinet heeft in de nieuwe pensioenwet ouderenorganisaties het zogeheten hoorrecht gegeven. De reden hiervan is dat individuele deelnemers in het fonds geen bezwaar mogen maken tegen de overzetting van hun pensioenrechten in pensioenpotjes, waaruit straks een in hoogte mogelijk variabele uitkering wordt verstrekt. Sipkens: “Juist omdat mensen daar niets over te zeggen hebben, moeten organisaties van gepensioneerden een goed oordeel kunnen vellen. Zeker de positie van gepensioneerden, die vandaag en morgen hun boodschappen van hun maandelijkse pensioen moeten doen, dient daarbij zorgvuldig in de gaten te worden gehouden.”

In beton gegoten

ANBO-PCOB heeft zich volgens Sipkens elf maanden geleden al gemeld om dat hoorrecht uit te oefenen. “Vervolgens moesten we tien maanden wachten tot we werden toegelaten. Toen waren alle afspraken al min of meer in beton gegoten, terwijl de minister Schouten keer op keer heeft onderstreept dat deze organisaties in een vroeg stadium bij de transitie zouden moeten worden betrokken. Ook heeft ze gezegd dat in elk geval alle ruimte moet bestaan om het plan aan te passen aan het oordeel van de organisaties van gepensioneerden.”

Verkopen

Ondanks herhaalde oproepen van ANBO-PCOB hebben werkgevers en werknemers aan de boodschap van de minister geen boodschap. Reden: de vakbonden willen snel naar hun achterban en trekken voor hun raadpleging liefst twee maanden uit. Sipkens: “Wij krijgen precies twee werkdagen om alle laatste informatie te verwerken in een voorlopig oordeel. Daarna krijgen we een week voor een definitief oordeel, maar dan zijn de bonden al druk bezig om hun plan te verkopen aan hun achterban.”

Niet eerlijk meedelen

En op dat plan valt ook op het eerste gezicht heel wat af te dingen, zegt Sipkens. “Er komt geen koopkrachtig pensioen, wat de grootste vakbond op zijn website wel beweert. De verdeling is niet evenwichtig genoeg, waardoor gepensioneerden niet eerlijk kunnen meedelen in de verdeling van de 500 miljard euro die het ABP in kas heeft. En er wordt onvoldoende rekening gehouden met de indexatie-achterstand die oploopt tot twintig procent voor ouderen.”

Door de onzorgvuldigheid van de Pensioenkamer verspeelt het ABP draagvlak onder met name gepensioneerden. Sipkens: “De Raad voor de Rechtspraak heeft al gewaarschuwd voor een tsunami van rechtszaken van boze deelnemers. De Pensioenkamer van ABP doet alles om die voorspelling waar te maken.”

Lees hier de brief: Aan de Pensioenkamer van ABP

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden