TOESLAGEN

7 jun 2023 Alkmaar-Heiloo

Voor mensen met een laag inkomen zijn er vanuit de overheid
inkomensondersteunende maatregelen, zoals de toeslagen.
Wordt er van deze maatregelen voldoende gebruik gemaakt?
Hieronder leest u het antwoord.
Het NIET gebruiken van HUUR- en/of ZORG toeslag in
2023.
Uit onderzoek blijkt dat NIET GEBRUIK van toeslagen
gemiddeld 10% is voor zorgtoeslag en huurtoeslag. Niet
gebruik van toeslagen betekent dat mensen bewust of
onbewust geen gebruik maken van toeslagen, terwijl ze er
wel recht hebben op één of meerdere toeslagen (en aan de
voorwaarden voldoen). Ook bij inwoners die bij voorbeeld
wel gebruik maken van zorgtoeslag en niet van
huurtoeslag, maar daar wel recht op hebben, is er sprake van
niet-gebruik. Het is in de praktijk lastig om de omvang van
niet-gebruik in kaart te brengen.
Huur- en zorgtoeslag.
Vanaf 1 januari 2023 krijgen ongeveer 500.000 extra
huishoudens recht op één of meerdere toeslagen. Dat is het
resultaat van de koopkrachtmaatregelen die het kabinet heeft
genomen. Voor hen is het belangrijk om na te gaan of zij
vanaf 1 januari in aanmerking komen voor een toeslag. Kijk
of je recht hebt op een toeslag. Geef wijzigingen door.
Het kabinet wil mensen die gebruik maken van één of
meerder toeslagen wijzen op het belang van het tijdig
doorgeven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de
hoogte van toeslagen.
Belastingplichtigen lopen huur- en zorgtoeslag mis.
Honderdduizenden Nederlanders lopen honderden, soms wel
duizenden euro’s aan zorg- en huurtoeslag mis. Nadat de
aangifte inkomstenbelasting is ingediend, kijk dan of u ook
in aanmerking komt voor toeslagen.

Hoeveel vermogen en huur mag de belastingplichtige
hebben voor de huurtoeslag??
Vermogen aanvrager alleenstaand: € 33.748, –.
Maximale huur (2023) € 808,06 per maand.
Vermogen aanvrager met toeslagpartner: € 67.496, –.
Maximale huur (2023) € 808,06 per maand.
Hoeveel vermogen en inkomen mag de belastingplichtige
hebben voor de zorgtoeslag ??
Maximaal verzamel-inkomen alleenstaand: € 38.520, –.
Vermogen 2023 € 127.582,–.
Maximaal verzamel-inkomen aanvrager met toeslagpartner:
€ 48.224, –. Vermogen 2023 € 161.329, –.
Wat te doen?
Waarschijnlijk bent u er zich als belastingplichtige niet van
bewust dat u recht hebt op een toeslag. Toch kan het goed
zijn om voor uzelf na te gaan of na te laten kijken of u recht
hebt op één of meerder toeslagen.

Alkmaar, 03 april 2023.
Siebrand Wanders.

Noot: Zie ook de pagina’s 20 en 21 van het KBO/PCOB
magazine van april 2023, nr. 4.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden