Toekomstige activiteiten

15 dec 2020 Toekomstige activiteiten

U begrijpt het natuurlijk….

Sinds het laatste bericht waarin ik melding maakte over onze PCOB middag van 25 maart is er veel gebeurd.
De maatregelen van de overheid om het corona virus in te dammen raken ook onze afdeling. Dat betekent dat onze activiteiten voorlopig zijn  stil gelegd.

Nu we inmiddels in de tweede golf zitten zijn de activiteiten opnieuw stil gelegd en nu tot eind 2020.

Lees bijgaande brief die bij alle leden is bezorgd of hen via e-mail heeft bereikt.

 

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet