Toekomst

19 dec 2020 Toekomst

Het bestaansrecht van de KBO-PCOB en andere Ouderenbonden is primair afhankelijk van het ledenaantal. Voor de meeste KBO-PCOB- leden is Belangenbehartiging vanuit Christelijke visie het voornaamste argument om lid te worden. In een periode van achteruitgang en afbraak van collectieve voorzieningen ontstaat er onrust over bedoelde en onbedoelde effecten van o.a. inkomenspositie en hogere ziektekosten. Als Christelijk organisatie blijft de KBO-PCOB alert op maatschappelijke vraagstukken en streeft naar solidariteit tussen ouderen, jongeren, rijken, armen, gezonden en zieken.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden