Toekomst

19 dec 2020 Vorden

Het bestaansrecht van de KBO-PCOB en andere Ouderenbonden is primair afhankelijk van het ledenaantal. Voor de meeste KBO-PCOB- leden is Belangenbehartiging vanuit Christelijke visie het voornaamste argument om lid te worden. In een periode van achteruitgang en afbraak van collectieve voorzieningen ontstaat er onrust over bedoelde en onbedoelde effecten van o.a. inkomenspositie en hogere ziektekosten. Als Christelijk organisatie blijft de KBO-PCOB alert op maatschappelijke vraagstukken en streeft naar solidariteit tussen ouderen, jongeren, rijken, armen, gezonden en zieken.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet