Toegevoegde activiteiten…

15 dec 2020 Toegevoegde activiteiten…

In deze rubriek leest u over activiteiten die de moeite waard zijn om daar kennis van te nemen.

Zit u ook noodgedwongen thuis omdat u niet meer mobiel bent? Er is natuurlijk het openbaar vervoer, de buurtbus, de deeltaxi en Valys maar vaak zijn deze alternatieven niet voor iedereen geschikt. ANWB Automaatje Etten-Leur biedt men-sen de gelegenheid om weer deel te nemen aan het maat-schappelijk leven. Een vrijwilliger vervoert u met zijn eigen auto tegen een kleine vergoeding van 30 cent/km.

Wilt U naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, de kerk, het buurthuis of gewoon naar een vriend of vriendin? Vanaf 1 mei 2020 kunnen alle minder mobiele inwoners van Etten-Leur bellen naar ANWB Automaatje Etten-Leur 06-42227991. De vrijwilliger die de telefoon opneemt koppelt U aan een vrijwil-lige chauffeur die U op komt halen en – na afloop van de activiteit – ook weer thuisbrengt. U betaalt de rit direct aan de chauffeur.

Wilt  U zelf als chauffeur aan de slag dan kunt U zich vanaf 1 maart opgeven als vrijwilliger via 06-42227899.

Meer informatie over ANWB Automaatje Etten-Leur is te lezen in bijgaande brochure.
Jaap Visser, lid projectgroep Automaatje Etten-Leur

Ook deze activiteit is stil gelegd i.v.m. corona.
Bij hernieuwd opstarten wordt dat op  deze pagina gemeld.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet