Tijd voor een Actieplan Ouderenregelingen!

2 feb 2020 Landelijk

Ouderen maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. De Tweede Kamer nodigt KBO-PCOB en andere organisaties uit voor een gesprek over onderbenutting van ouderenregelingen. Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren zijn liever voorzichtig en hebben soms gevoelens van trots en schaamte. Maar niemand hoeft in Nederland onder het sociaal minimum te zakken. Het is daarom tijd voor een Actieplan Ouderenregelingen.”

De Algemene Rekenkamer toonde aan dat tienduizenden gepensioneerden geen aanvulling op hun AOW ontvangen, terwijl ze daar wel recht op hebben (lees meer). Blijkbaar weten veel oudere Nederlanders de weg niet te vinden naar regelingen die een bescherming moeten bieden tegen een te laag inkomen. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk te kijken naar verbetering van de koopkrachtregelingen. Randvoorwaarde voor een nieuw stelsel is wel dat senioren die nu een beroep doen op toeslagen of regelingen zoals de AIO, er in een nieuw stelsel niet op achteruit gaan.

Peiling

Recent vroeg KBO-PCOB onder haar achterban of ze bekend zijn met de AIO als sociale voorziening. De uitkomsten waren veelzeggend: ruim 80% wist niet wat het was. Onbekendheid met de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) is een groot probleem. De voorziening is bedoeld als bescherming tegen armoede bij senioren die anders onder het sociaal minimum dreigen te raken. Een risico dat bovendien toeneemt boven de 85 jaar, als de zorgkosten vaak snel stijgen.

Manon Vanderkaa: “Waar wij kunnen, zullen wij als KBO-PCOB via onze vereniging en vrijwilligers informatie blijven geven aan senioren over de AIO en andere voorzieningen. Maar de overheid kan, en moet, nog verdere stappen zetten. Daarmee is het tijd voor een Actieplan Ouderdomsregelingen!”

Voorstel tot Actieplan voor betere benutting van ouderenregelingen:

  1. Monitor jaarlijks het niet-gebruik van ouderdomsregelingen.
  2. Doe onderzoek naar verbetering van de koopkrachtregelingen. Bijvoorbeeld via inkomensafhankelijke arrangementen of (uitkeerbare) heffingskortingen.
  3. Doe onderzoek naar de belemmeringen die de uitwisseling van noodzakelijke gegevens nu nog onmogelijk maken en naar manieren om deze belemmeringen weg te nemen. Al dan niet via een bestandsvergelijking, of het toekennen van een wettelijke taak aan het SVB om te voorkomen dat ouderen onder het sociaal minimum terecht komen. Zorg vervolgens voor het daadwerkelijk opheffen van deze belemmeringen, zodat zoveel mogelijk senioren krijgen waar ze recht op hebben.
  4. Onderbenutting is groter dan niet-gebruik van AIO alleen: ook andere toeslagen, compensaties en mogelijkheden (denk aan kwijtscheldingen) zijn bij veel senioren niet bekend en daarmee onbenut. Dit kan tot gevolg hebben dat senioren onder het sociaal minimum terecht komen en noodzakelijke kosten gaan mijden (denk aan preventie en zorg). Werk daarom samen met seniorenorganisaties die dichtbij ouderen staan. En die de ‘levenswijzigingen’ goed kennen die gepaard gaan met verandering van inkomen en/of vermogen.

KBO-PCOB staat klaar om samen met het ministerie en de SVB dit Actieplan handen en voeten te geven.

Op deze manier kunnen we samen voorkomen dat een volgend Rekenkamerrapport weer leidt tot dezelfde zorgwekkende nieuwskoppen als nu: ‘Veel ouderen onder bestaansminimum omdat ze aanvulling AOW niet krijgen’.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden