Tevens maken wij deel uit van de COSBO Almelo, dat is het overkoepelend orgaan van de Seniorenbonden in Almelo.

24 jun 2021 Almelo

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet