Terugblik paasviering

27 mei 2022 Hoogeveen

In de grote zaal van de Goede Herderkerk werd op 13 april jl. de jaarlijkse paasviering gehouden. Afgelopen twee jaar kon een paasviering geen doorgang vinden vanwege de coronabeperkingen.

Op deze woensdagmiddag verzorgden ds. L.L. Pleijsant en mevr. L. Bakker–van Dijk de liturgie. Als thema was gekozen: Sta op en bouw bruggen. Aan allen was een liturgieboekje uitgereikt met de schriftlezingen en teksten van de te zingen liederen.

Het gemengd koor ‘Soli Deo Gloria’ van Alteveer/ Kerkenveld, dat onder leiding staat van dhr. Jaap Scholing, zong oude en nieuwe liederen. Ook was er samenzang met alle aanwezigen. Het koor en de samenzang werd begeleid door dhr. Roelof Streutker op piano. Na een korte pauze vervolgde mevr. Bakker de liturgie met schriftlezingen en enkele gedichten, afgewisseld met koor-en samenzang. Als laatste lied werd het bekende ‘U zij de glorie’ gezongen door het koor en alle aanwezigen.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet