Terugblik op het bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen

10 jul 2022 Waalwijk

2 juni is het zover, de PCOB afd. Waalwijk gaat het jaarlijkse uitstapje maken. Op het programma staat, ’t Veluws zandsculpturen festijn, in Garderen. We verzamelen op de parkeerplaats bij Piet Klerkx , waar de bus om 9.30 uur vertrekt. We maken deze reis met 34 personen, en na anderhalf uur rijden, komen we aan bij de zandsculpturen. Hier worden wij opgewacht door juf Knotsenbol, die ons welkom heet, en ons vervolgens meeneemt naar de koffiekamer. Hier staat het gebak al klaar, en wordt de koffie geserveerd. Juf Knotsenbol repeteert nog enkele liedjes met ons. Na de koffie kan een ieder op eigen gelegenheid de wandeling langs de zandsculpturen maken. Het thema is dit jaar ”onze Vaderlandse geschiedenis’‘.

Zo kwamen we langs bijna alle leden van Oranje, van Willem de Zwijger tot Willem Alexander, onze huidige koning. Ook een aantal personen uit de wetenschap, en gebeurtenissen uit het verleden, zoals de inname van Den Briel 1572, of recenter de watersnood van 1953. Wat mij persoonlijk zeer aansprak, waren de diorama’s met als thema ”de oorlog 1940 – 45 ”. Een leuke bijkomstigheid was dat enkele zandsculpturen nog niet af waren, en enkele kunstenaars daar nog mee bezig waren, dus konden wij zien hoe zoiets ontstaat. Het was een geslaagde dag, en dat vonden velen om met mij heen. Om half drie uur was het weer verzamelen bij de bus, en reizen we terug naar Waalwijk.
Hans Vermaas

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet