Terugblik op de studiemiddag ‘Perspectief op het einde’

22 sep 2020 Landelijk

In januari is het ‘Perspectief-onderzoek’, over voltooid leven onder ouderen gepubliceerd. Els van Wijngaarden van de Universiteit van Humanistiek heeft in opdracht van het ministerie van VWS dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek kregen veel aandacht. Het is immers maatschappelijk en politiek een beladen onderwerp.

Op donderdag 17 september heeft Els van Wijngaarden een interessante lezing gegeven over dit onderwerp voor geïnteresseerde KBO-leden en PCOB-leden. De lezing vond plaats in het Johannescentrum te Utrecht, een prachtige locatie. Er waren circa 30 aanwezigen.

Na aanmelding, een korte corona-check en het nuttigen van een kopje koffie/thee en een broodje begaf men zich naar de kerkzaal, waar zij een handout kregen van de presentatie en plaats konden nemen. Hierbij werd uiteraard de 1,5 meter regel gehandhaafd. De korte opening werd, op haar laatste werkdag, verzorgd door Agnes van Balkom, beleidsadviseur belangenbehartiging van KBO-PCOB. Hierna nam Els van Wijngaarden het woord.

De focus van de lezing lag op het onderzoek en de resultaten hiervan. Er werd dieper ingegaan op wat dit onderzoek duidelijk heeft gemaakt over voltooid leven en wat we eruit kunnen leren. Daarnaast werden de implicaties besproken van het ouder worden en het omgaan met toenemende kwetsbaarheid. Het belang van praten over het levenseinde kwam hierbij duidelijk naar voren.

Na een korte pauze kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen en om het gesprek aan te gaan. Vanuit de zaal werd deze mogelijkheid aangegrepen en werden er vele verschillende vragen gesteld, die besproken werden met zowel Els van Wijngaarden als de overige aanwezigen. Dit alles gebeurde in een open sfeer met voldoende tijd en ruimte voor ieders inbreng. Hierna kwam de studiemiddag ten einde.

Kortom, het was een boeiende studiemiddag waarin een zwaar, maar zeer belangrijk, onderwerp uitvoerig besproken is. Bent u benieuwd naar de lezing? Deze is opgenomen, u kunt deze terugkijken via onderstaande link:

Bekijk het webinar hier.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden