Telefonisch spreekuur

16 dec 2020 Zoetermeer

Telefonisch spreekuur is er voor de leden van de PCOB, afdeling Zoetermeer e.o. Leden kunnen er terecht met vragen over de belangenbehartiging, zoals hulp bij het invullen van formulieren, eenvoudige belastingzaken en/of andere “lastige” formulieren.

Ook voor informatie over verenigingsactiviteiten etc., of mocht u zich in een situatie bevinden, waarin en/of waarbij u hulp zou willen hebben dan kunt u ons daarvoor altijd benaderen. Weten wij het niet, dan kennen wij wel iemand, die u mogelijk verder kan helpen.

U kunt bellen met: Peter van den Broek, tel. 079-321 43 91.

Belletje lastig?  broekvd@kpnplanet.nl  of met: pcobzoetermeer@gmail.com,  wij reageren wel.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet