Teken de petitie aanpassingen eisen aan de nieuwe pensioenwet

14 jun 2022 Leeuwarden

De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de nieuwe pensioenwet. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is voor ons onacceptabel. Er zitten nog te veel losse eindjes aan. KBO-PCOB maakt zich in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende overgangsjaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel (naar verwachting in 2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie eist de Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen.

Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en dat stelt ons allerminst gerust.

Tenslotte eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet méér dan een papieren zeggenschap.

Meer informatie over onze actie en de standpunten vindt u op www.pasdepensioenwetaan.nl

Teken de petitie en vraag in jouw omgeving ook om dit te doen. Hoe meer mensen tekenen, hoe krachtiger onze stem en hoe meer er naar ons zal worden geluisterd.

Naast de petitie zijn er momenteel ook de radiospotjes de ether ingestuurd. 

Meer over over pas de pensioenwet aan zie kbo-pcob.nl 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet