Symposium ’50plus? Maak werk van Uzelf!’ groot succes

Dinsdag  28 januari 2014 verzamelden zich bijna honderdvijftig mensen in de Jaarbeurs te Utrecht voor een symposium over arbeidsparticipatie van vijftigplussers.  Ouderenorganisaties PCOB, NOOM en Unie KBO waren de organisatoren van dit symposium.

De middag stond in het teken van de resultaten van twee projecten van de samenwerkende ouderenorganisaties rond arbeidsparticipatie van ouderen, te weten Vijftigpluswerkt en Maak werk van uzelf. Els Hekstra, directeur PCOB lichtte toe waarom deze organisaties in 2009 het initiatief namen: vanwege de hogere AOW-leeftijd was het van belang te investeren in het verhogen van de participatie van vijftigplussers en langer doorwerken. Daarbij was ook de beeldvorming bij werkgevers een belangrijke belemmering, die door inzet van vijftigplussers zelf veranderd moest worden.

De samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, NOOM en Unie KBO zijn dan ook blij dat de vijftig ambassadeurs vanuit de doelgroep zelf actief waren en ook na afloop van het project zich willen blijven inzetten voor deze doelgroep.

Het UWV als uitvoerder van een project gericht op 55-plussers was aanwezig om ook de rol van het UWV verder toe te lichten. Helaas constateerden de aanwezigen dat je als 55-minner daarvan dus geen gebruik kunt maken en tussen wal en schip dreigt te vallen, zeker als je ook nog eens geen uitkering hebt, waardoor je helemaal buiten de boot valt.

De ambassadeurs bevestigden door hun persoonlijke ervaringen dat netwerken loont: een van hen had via het ambassadeurschap weer een betaalde functie gekregen.

Werkagenda voor oudere migranten

Ook in de ochtendbijeenkomst georganiseerd door NOOM over de werkagenda t.b.v arbeidsparticipatie van oudere migranten werd een pleidooi gehouden om je eigen netwerk te versterken waarbij ook vrijwilligerswerk als een van de mogelijkheden werd genoemd. Bekijk de werkagenda (pdf).

Aan het eind van de middag discussieerden de aanwezigen over de toekomst: wat zijn de onderwerpen waar de lobby zich de komende maanden op moet richten. Genoemd werden o.a. de belemmerende regelingen, waardoor ook het UWV zich beperkt kan inzetten voor werkzoekende 50plussers die willen omscholen. Maar ook -nog steeds- de beeldvorming bij werkgevers. Iemand gaf de tip dat werkgevers eigenlijk bij iedere sollicitatieronde minimaal een vijftigplussers zou moeten uitnodigen, alleen al om eens kennis te maken met de ervaring en competenties van 50plussers.

De aanwezige 50plussers zelf kregen de boodschap om vooral in beweging te komen: letterlijk om vitaal te blijven, actief aan hun eigen uitstraling te werken, en zich niet door ‘regels’ te laten weerhouden om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen wat kan bijdragen aan je eigen CV. Bekijk de presentatie van David van Bodegom (pdf).

Deze punten zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt en in mei door de ouderenorganisaties aan de Minister en overige beleidsmakers worden aangeboden.

De PCOB heeft inmiddels een netwerkgroep rond arbeidsparticipatie opgericht waarbinnen de ambassadeurs zich verder willen profileren en actief willen blijven.  Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor deze netwerkgroep. De LinkedIn-groep 50+werkt fungeert intussen als een actief en betrokken platform om met elkaar in contact te blijven.

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met PCOB-beleidsmedewerker Sandrina Sangers, via (038) 422 55 88 of sandrina.sangers@pcob.nl.

Foto impressie symposium ’50+? Maak werk van uzelf!’
[easygallery id=4]

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten