Succesvol leden werven is kwestie van enthousiasme delen

Het enthousiasme over de PCOB delen. Dat is dé succesformule als het gaat om het werven van nieuwe leden voor de vereniging PCOB. Lokale afdelingen delen op deze pagina mooie verhalen over hun aanpak. Lid worden van de PCOB? Een kwestie van doorgeven!

Winterswijk: huisbezoek en ledenwerfavond
In Winterswijk heeft een kleine groep leden tijd gestopt in het werven van nieuwe leden. En met succes, vertelt secretaris en ledenadministrateur Wim Sikking, na een paar weken staat de teller al op 37 nieuwe leden. “We hebben een klein comité gemaakt en een ledenwerfavond gepland. Vervolgens bestelden we een aantal exemplaren van Perspectief, schreven een wervende brief en vroegen de kerkenraden om adressen. We wisten al dat ze die niet konden geven, maar het zorgde wel voor aandacht.” De leden van het comité gingen vervolgens langs bij 100 tot 120 adressen. “Allemaal mensen die we kennen uit ons eigen netwerk.” Een voordeel, zegt Sikking, “want je komt binnen en kunt je boodschap uitleggen.” Rond de ledenwerfavond kwam net een krant uit waarin een hele pagina werd besteed aan PCOB Winterswijk. Toch is het vooral de persoonlijke benadering die ledenwerving tot een succes maakt. “Als je een paar keer bij iemand komt, kun je het gesprek aangaan en vertellen dat de PCOB onze belangen behartigt én dat je het lidmaatschapsgeld terug kunt verdienen met het ledenvoordeel dat je kunt genieten.”

Dinxperlo: informatie en persoonlijke drijfveren
De ledenwerfavond in Dinxperlo is ‘hartstikke goed’ goed verlopen, zegt Henk Wassink, voorzitter van de plaatselijke PCOB-afdeling. De teller stond al snel op 21 nieuwe leden en daar lijkt nog meer bij te komen. Dinxperlo koost voor een informatieve ledenwerfavond. “Henrica de Vries, manager communicatie en marketing van de PCOB, vertelde wat de PCOB kan betekenen en wat de voordelen zijn van een lidmaatschap. Haar verhaal was duidelijk en werd erg goed ontvangen. Daarna vertelden vier leden over hun drijfveren om lid te worden van de PCOB. Twee dames noemden christelijke vereniging, gezelligheid, ontmoeting en de uitstapjes als belangrijke redenen. Maar ook de informatie vanuit de Perspectief en de nieuwsbrieven blijken voor hen belangrijk. Onze belastinginvulhulp sprak over wat hij voor mensen kan betekenen. We sloten af met een glaasje en gelegenheid voor nieuwe leden om rustig met bestaande leden, bestuursleden en Henrica de Vries te praten. Dat was heel fijn.”

Meppel: zichtbaarheid in de regio
PCOB-afdeling Meppel koos ervoor in de zomer twee keer aanwezig te zijn op het evenement ‘Donderdag Meppeldag’ en een keer op de najaarsbraderie in de stad. Het leverde twee nieuwe leden op en vooral zichtbaarheid, vertelt secretaris mevrouw Bouwmeester. “Vooral op de Meppeldag komen mensen van buiten de plaats, zij kunnen bij ons geen lid worden”, verklaart ze het aantal van twee. Toch waren het zinvolle dagen. “We hebben een aantal mensen enthousiast gemaakt om in hun eigen plaats lid worden. Maar we hebben vooral ons zelf goed laten zien en geprobeerd mensen ervan te doordringen dat wij als ouderen onze stem moeten laten horen in de landelijke politiek.” Het leverde mooie gesprekken op, zegt ze. Ook met KBO-leden die langsliepen. “De mensen die we spraken vonden het een goed plan dat we samengaan – als KBO-PCOB hebben we meer leden, meer invloed en staan we nog sterker.” Al met al heeft de afdeling Meppel de dagen als erg zinvol ervaren. “Volgend jaar doen we het weer.”

Heino: belangenbehartiging en zichtbaarheid
PCOB-afdeling Heino heeft besloten leden te werven rond de PCOB-pijler belangenbehartiging. Luurt Oudman, afdelingssecretaris: “Als ik nieuwe leden inschrijf, merk ik altijd dat ze lid worden vanwege de belangenbehartiging. Mensen willen ons daar graag in ondersteunen.” Het ging hem zelf ook zo, toen hij lid werd. “Belangenbehartiging staat voor mij voorop en verder proberen we het met de afdeling zo gezellig mogelijk te maken.” In Heino is het plan om pakketjes te maken met een Perspectief, een nieuwsbrief en wat promotiemateriaal en dat persoonlijk bij mensen langs te brengen van wie leden denken dat ze geïnteresseerd zijn. Na twee weken gaan de ledenwervers nog eens langs om te horen of mensen daadwerkelijk lid willen worden. De actie in Heino moet nog starten, maar Oudman verwacht dat het een aantal nieuwe leden gaat opleveren. Wat ook al nieuwe leden heeft opgeleverd, is een artikel in de Heino Koerier. “We hebben daarin gestaan met een foto van ons bestuur en de voordelen van de PCOB.” Het zorgde tot nu toe voor vier nieuwe aanmeldingen en Oudman denkt dat er nog een aantal bijkomen. Heino heeft zich ten doel gesteld 20 nieuwe leden te werven. Met het 25-jarig jubileum in zicht en de ‘reclame’ die ze daar omheen willen maken, lijkt het realistisch.

Hoogeveen: ‘Met 50 naar 50’
‘Met 50 naar 50’, was de leus waarmee PCOB-afdeling Hoogeveen in actie kwam om leden te werven. “Met ons 50-jarig bestaan hebben we ingezet op het werven van minstens 50 nieuwe leden”, vertelt voorzitter Harm Otten. En met succes!” Vijf actieve ledenwervers gingen op pad om potentiële leden te benaderen. “De actie liep als een speer, want halverwege september konden we ons 50ste lid al inschrijven! Helemaal geweldig natuurlijk! En inmiddels zijn er nog meer nieuwe leden bijgekomen. Half januari zaten we op 79 nieuwe leden. Uiteindelijk konden we op met onze jubileumviering bekendmaken dat we 88 nieuwe leden erbij hebben: fantastisch!”

Goeree Overflakkee: Persoonlijk gesprek
Persoonlijke benadering werkt het beste, is de ervaring van PCOB-afdeling Goeree Overflakkee. De ledenwerfcommissie telt acht personen, vertelt afdelingssecretaris Henny Grootenboer-Bijdevaate. “Goeree Overflakkee bestaat uit een heel aantal dorpskernen, we hebben zo ongeveer uit iedere kern een ledenwerver. Wij hebben onze leden gevraagd namen aan te leveren van mensen die zij kenden om te benaderen voor lidmaatschap. De ledenwervers zijn bij deze mensen langsgegaan. Met een brief van onze voorzitter en een pakketje met wat voorlichtingsmateriaal belden zij aan. Dat leidde vaak tot mooie ontmoetingen én nieuwe leden: inmiddels al 35!”

Den Helder: Naamsbekendheid
Gouden tip van PCOB-afdeling Den Helder voor het werven van nieuwe leden: zorg voor naamsbekendheid. Penningmeester meneer Van Schijndel vertelt: “Onze commissie PR & Communicatie zorgt ervoor dat we regelmatig in het lokale huis-aan-huisblad en in kerkbladen staan. Wij staan erin met onze diensten die we leveren, maar ook met bijzondere uitjes, activiteiten en lezingen. Publiciteit is heel belangrijk: laat zien wie je bent en wat je doet. We merken bijvoorbeeld, dat wanneer in de media wordt gesproken over helpen bij de Belastingaangifte door ouderenbonden, er veel mensen bellen die lid willen worden, hulp willen bij aangifte of anderen hiermee willen helpen.” In Den Helder komen de meeste nieuwe leden binnen via mond-tot-mond reclame of ze melden zich spontaan aan. Nog een tip: “Zorg dat er contactinformatie bij staat voor mensen die meer willen weten.” PCOB Den Helder heeft bovendien een uitgebreid eigen informatieblad, waarin heel veel nieuws over de vereniging te vinden is: Reflexief.

Ermelo: Cadeautje samen met horeca
PCOB-afdeling Ermelo sloeg voor het werven van nieuwe leden de handen ineen met de plaatselijke horeca. Met Proeverij De Ontmoeting werd een sympathieke en succesvolle ledenwerfactie op poten gezet. “We hebben een wervingscampagne opgezet waarbij ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt wordt beloond met een tegoedbon van €10 om te besteden bij De Ontmoeting”, vertelt voorzitter Herman Eppinga. “Het nieuwe lid krijgt een kleine attentie, namelijk een mooi verpakt doosje met een paar bonbonnetjes.” In de proeverij werken mensen met een verstandelijke beperking. De actie levert hen nieuwe klanten op, de lokale PCOB nieuwe leden. Tijdens de actieperiode schreef PCOB Ermelo gemiddeld één nieuw lid per week in.

Werf ook nieuwe leden
Ook u kunt leden werven voor de PCOB en zo mee bouwen aan een sterke vereniging. Heeft u een buurman, buurvrouw of familielid die graag lid wordt van de PCOB? Of heeft u iemand anders op het oog? Word onze actieve ledenwerver!

> Lees hier meer tips en ervaringen over ledenwerving
> Nog geen lid? Schrijf u nu in als PCOB-lid of maak eerst kennis met ons Magazine

<< Vorige pagina