Stem op een KBO-PCOB kandidaat in het ABP-verantwoordigingsorgaan

20 mrt 2022 Leeuwarden

Een groot aantal leden van KBO en PCOB ontvangen pensioen van het Algemeen Pensioenfonds (ABP). Dit orgaan kent een verantwoordingsorgaan, dat het bestuur vooraf adviseert over beleid en jaarlijks achteraf beoordeelt of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Het is belangrijk dat leden van KBO-PCOB, die mogen stemmen voor het ABP-verantwoordingsorgaan, in april gebruik maken van de mogelijkheid om hun stem te laten gelden. En dan bij voorkeur uiteraard op een kandidaat namens KBO-PCOB, zodat KBO-PCOB sterk vertegenwoordigd blijft in het Verantwoordingsorgaan. De komende periode wordt erg belangrijk omdat dan beslissingen worden genomen over de uitvoering van het Nieuwe Pensioencontract. Over de rechten van de gepensioneerden heeft het Verantwoordingsorgaan adviesrechten.

KBO-PCOB’er als kandidaat op lijst 2
Net als bij de vorige verkiezingen neemt KBO-PCOB in CCOOP-verband (Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel) deel aan de verkiezingen. Concreet betekent dit dat KBO-PCOB meedoet met lijst nummer 2 van de kandidatenlijsten voor gepensioneerden. Het is deze gezamenlijke lijst van KBO-PCOB met CNV, ACP en ACOM waarop Bart van Wijck op de vierde plaats staat. Als lid van het huidige Verantwoordingsorgaan brengt Van Wijck de nodige ervaring met zich mee. Ook Jan Veringa (nummer 12) staat op de lijst namens KBO-PCOB.
Verder staan de KBO-PCOB leden Gery Gorter en Cees Sprong op de kandidatenlijst namens CNV.

Stemmen op 4 tot en met 24 april 2022
Deze verkiezingen vinden plaats van 4 tot en met 24 april 2022. Gepensioneerden bij het ABP kiezen dan de 13 mensen die namens de gepensioneerden lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. Betrokkenen krijgt kort voor 4 april ook een e-mail of brief met uitleg. In april kunt u stemmen.

De leden van KBO en PCOB die zijn aangesloten bij het ABP. Deze organisatie heeft de opdracht om de gelden die door het personeel en de werkgever worden ingelegd te beheren en zorg te dragen voor het uitkeren van het pensioen aan de gepensioneerden.

Het Verantwoordingsorgaan
Het pensioenfonds ABP kent 3 geledingen die belang hebben bij o.a. een goed beheer van de ingelegde gelden en dit zijn de werkgevers, de actieve werknemers en de gepensioneerden. De geleding werkgevers wordt vertegenwoordigd door 16 afgevaardigden, de geleding werknemers/ actieve deelnemers wordt vertegenwoordigd door 19 afgevaardigden en de geleding gepensioneerden wordt vertegenwoordigd door 13 afgevaardigden.

De taken van het Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd.
Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag op de website van het ABP.

Het Verantwoordingsorgaan doet ook voordrachten voor leden bestuur en raad van toezicht.

Bij een vacature in de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid.

Bij een vacature voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

Vergeet niet te stemmen en geeft KBO-PCOB via onze kandidaten een stem in het verantwoordigingsorgaan in april 2022.

Voor meer informatie zie kbo-pcob.nl  en abp.nl

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden