Start met vaccineren ouderen

13 jan 2021 Landelijk

“Er is licht aan het eind van de tunnel” zei Rutte tijdens de persconferentie van 12 januari. Het vaccineren is gestart en vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna. Vanaf half februari denkt de Jonge te kunnen starten met thuiswonenden ouderen. Het streven is voor de zomer alle 60-plussers te hebben gevaccineerd. KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Marcel Sturkenboom: “Het vaccineren van ouderen zal er toe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.”

De Britse variant houdt ons binnen

Omdat de cijfers te langzaam dalen en omdat ook in Nederland de Britse variant van het virus is aangetroffen blijft de huidige lockdown van kracht. Ook wordt nog gekeken of er een avondklok zal bijdragen aan het terugdringen van de cijfers. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden