Standpunt van PCOB over brandveiligheid vindt gehoor in Tweede Kamer

Dinsdag 29 maart 2016 werd in de Tweede Kamer een motie van CDA-Kamerlid Ronnes over de bouwregelgeving aangenomen. Hierin komt brandveiligheid van seniorenwoningen aan bod. In aanloop naar de behandeling van dit onderwerp legden PCOB en diverse organisaties gezamenlijk een brief op tafel met aanbevelingen. De aandachtspunten komen in de motie op een mooie manier naar voren.

De Kamercommissie sprak 16 maart met minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst over brandveiligheid en bouwregelgeving. De PCOB schreef voor dit overleg samen met organisatie voor mensen met een beperking Ieder(in), de Nederlandse Woonbond, Unie KBO en VACpunt Wonen een brief met aanbevelingen. Brandveiligheid in woningen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en niet uitsluitend een zaak van de bewoners, vindt de PCOB. Regelgeving op het gebied van bouwen moet erop aangepast worden dat ouderen en mensen met een beperking vaker zelfstandig wonen.

Periodieke keuring
Het CDA wilde met de motie bereiken dat er een vrijwillige periodieke keuring op brandveiligheid van woningen en complexen waar veel ouderen wonen komt. Door het verbeteren van de woningen kan voorkomen worden dat brand uitbreekt. CDA-woordvoerder Erik Ronnes: “Er moet snel een oplossing komen om ouderen beter te beschermen tegen brand in hun woning. Te denken valt aan het politiekeurmerk op huizen. Een soortgelijk keurmerk voor brandveiligheid is van groot belang om de schade door brand te beperken, tevens zijn verzekeringsmaatschappijen daarbij gebaat.”

Minister Blok reageerde tijdens het debat positief op de motie; hij ziet de motie als een ondersteuning van zijn beleid. Dat de motie is aangenomen is een mooi resultaat van de inzet van de PCOB en collega-organisaties.

> Lees de brief over brandveiligheid en bouwregelgeving

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten