Staatssecretaris laat gemeenten beter wijzen op aanbod cliëntondersteuning

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat gemeenten vragen om mensen te wijzen op het aanbod aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zegde hij donderdag 8 juni toe tijdens het debat over veranderingen in de zorg. De PCOB is blij met deze toezegging, omdat uit onderzoek blijkt dat de helft van de ouderen niet op de hoogte is van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Slechts een enkeling maakte er daadwerkelijk gebruik van bij het zogenoemde keukentafelgesprek. 

In aanloop naar het debat vroegen de PCOB en andere belangenorganisaties de staatssecretaris ervoor te zorgen dat gemeenten zich aan de wet houden en het toezicht op de uitvoering van de Wmo en de cliëntondersteuning goed regelen. “Het is belangrijk dat burgers kunnen kiezen uit een pool van echt onafhankelijke cliëntondersteuners, zodat ook hier maatwerk tot stand komt”, schreven de organisaties begin mei in een brief aan de Tweede Kamer. De PCOB is van mening dat gemeenten meer informatie moeten verstrekken over het recht op ondersteuning, zodat ouderen zich goed kunnen voorbereiden op het keukentafelgesprek.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) kunnen helpen bij het keukentafelgesprek. PCOB-lid Corrie Boom (67) is een van hen. In gemeente Rheden (Gld.) bereidt ze ouderen voor of ondersteunt hen bij een keukentafelgesprek. “Voorheen bezochten Wmo-consulenten cliënten gewapend met hun puntenlijst die ze in een half uur wilden afwerken, want zoveel tijd hadden ze voor een huisbezoek. Dankzij de intensieve samenwerking met VOA’s nemen ze er nu ruim de tijd voor.” Toch is lang niet altijd in één gesprek een oplossing te bedenken, vervolgt Corrie. “In dat geval kunnen mensen om een vervolggesprek vragen. De Wmo-consulent moet hen er ook op wijzen dat ze bij een huisbezoek recht hebben op ondersteuning, bijvoorbeeld van een VOA.”

Gemeenteambtenaren komen er volgens Boom vaak niet achter wat precies het probleem is. “Daarom is het in Rheden zo geregeld dat een Wmo-consulent die ontevreden is over het verloop van een gesprek, aanklopt bij de VOA-coördinator. Vervolgens neem ik, of een andere VOA, contact op met de oudere, bijvoorbeeld als deze een keukentafelgesprek heeft aangevraagd omdat het aantal uren huishoudelijke hulp wordt verminderd. Ik vraag hoe het huisbezoek is verlopen en neem de tijd. Vaak blijkt dan dat de huishoudelijke hulp ook boodschappen deed, of een kopje koffie dronk. Als wordt gekort op het aantal uren ondersteuning is daarvoor minder tijd. Ik kan dan bijvoorbeeld iemand inschakelen van de plaatselijke vrijwilligerscentrale die af en toe boodschappen doet, of een kopje koffie komt drinken. Samen met een verslag van het gesprek verstuur ik vervolgens een aanbeveling naar de Wmo-consulent. Die wordt eigenlijk altijd opgevolgd.”

Voorbereiden op keukentafelgesprek
De PCOB maakte samen met Zorg Verandert een stappenplan voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Om goed voorbereid te zijn op het keukentafelgesprek kunt u ook de kwaliteitsmeter op www.mijnkwaliteitvanleven.nl invullen om uw situatie in kaart te brengen. Of gebruik de handvatten op www.zorgverandert.nl. Beantwoord de vragen op de websites eventueel samen met iemand die kan meedenken over oplossingen, bijvoorbeeld een familielid, (mantel)zorger of een VOA.

Zorg Verandert organiseert workshops waarin u kunt starten met het opstellen van een persoonlijk plan, dat een goede basis is voor een keukentafelgesprek. De workshops zijn ook gericht op mantelzorgers. De workshop wordt ook aangeboden bij de PCOB Inspiratiedag Mij & Zorg (1 oktober 2016 in Gouda). Kijk daarvoor op www.pcob.nl/mijenzorg of neem contact op met het verenigingsbureau, tel. 038 – 422 55 88.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten